Markethandeln

Markethandeln

Markethandeln förnyas och stärks

Markethandelns försäljning uppgick till 364,0 miljoner euro, en ökning med 11,1 miljoner euro, dvs. 3,1 % från året innan. Dagligvaruhandeln ökade med fyra procent, och bruksvaruhandeln minskade med en procent.

Butikskedjorna lyckades med både resultat och kundtillfredsställelse; i det senare avseendet var Eepees S-marketar och Salebutiker etta i hela landet och Prisma på andra plats. Eepee ökade också sin marknadsandel.

Förnyandet av Prisma Hyllykallio, byggandet det nya affärscentret i Kauhava och S-market Pajuluoma, flyttningen av Emotion från centrum av Seinäjoki till handelskorridoren i Prisma och flyttningen av S-market Kortesjärvi till nya lokaler var de största investeringarna under året.

Prisma fick en ny look och mer utrymme för dagligvaruhandeln, vilket omedelbart syntes som ökad daglig försäljning. I Kauhava öppnades en på orten länge efterlängtad ABC-trafikbutik och en ny S-market. S-market Tanelinranta, som öppnades mot slutet av 2018 befäste åter sin ställning som högvolymaffär i Seinäjoki.

Fysiska butiker utvecklas med stormsteg

Projekten Kivijalka och Laadun kolmiloikka bidrar till att butikerna i verksamhetsnätet blir allt bättre. I markethandeln utvecklas dessutom med tanke på bristen på arbetskraft en vikarieringsmodell med vilken butikens verksamhet kan tryggas också i exceptionella tider.

Vi rekryterar folk till en ny arbetsuppgift, “distriktsförsäljare”, som innebär arbete på flera verksamhetsställen. På så sätt kan vi skapa arbetsplatser med timantal och innehåll som utgör vettiga helheter också för arbetstagaren.

Utom att vi gör verksamhetsanknutna reformer ser vi hela tiden till lokalernas energieffektivitet och strävar efter att förnya kylinventarierna på enheterna i snabb takt. På så sätt kan vi minska energiförbrukningen med upp till 30 procent.

Markethandeln fortsätter att investera år 2020. I anknytning till Prisma bygger vi upp Butikskassetjänsten, en matbutik på nätet, och flera butiker står på renoveringslistan. S-market Lehtinen flyttar och blir S-market Megakeskus, Sale Soini blir en S-market och S-marketenheterna i Storå, Lappo, Ilmola och Jalasjärvi renoveras. Dessutom rivs den fuktskadade fastigheten där Sale Alakylä verkar, och ersätts av en ny butiksbyggnad.

Eepees markethandel hade vid slutet av år 2019 ett verksamhet som bestod av en Prisma, 29 S-marketar, sju Salebutiker och en Emotion.

3,1 %

Bättre än i fjol

Konkurrenskraft:

Förnyelse betydde tillväxt i Prisma

Prisma Hyllykallio i Seinäjoki genomgick år 2019 en metamorfos, som genast gav utslag i form av en rejäl ökning av den dagliga försäljningen av dagligvaror och kläder. Renoveringen, som framskred i etapper, började redan på våren då rådgivningen, Emotion och S-Banken flyttade in i nya utrymmen vid huvudkorridoren.

Läs mer >

Förändringen innebar en stor kraftansträngning för Prisma, eftersom bara kylinventarierna, frukterna och grönsakerna undvek flyttning. Ytterväggarna flyttades inte – de 700–800 nya kvadratmeter som matsidan har fått är lagerutrymmen som byggts om till butikslokaler, och avdelningen för bruksvaror har också förminskats en aning. Barn, inredare och vänner av datorspel har också fått egna avdelningar i varuhuset.

– Alla produkter har flyttats, inventarierna förnyades, butiken fick en ny look som matchar det nya konceptet och dessutom självbetjäningskassor. Efter utvidgningen behövs inga mellanlager, utan produkterna ryms direkt i hyllan. Det nya ordersystemet kan förutsäga åtgången, så beställning av produkter har fallit bort från rutinerna, säger varuhuschefen Mikko Sihto då han beskriver reformens vidd.

– Vi har också äran att vara den första butiken i regionen som kan erbjuda sushi tillredd i butiken. Vår samarbetspartner heter Itsudemo från Tammerfors, och under de brådaste dagarna säljer vi redan 4 000 – 5 000 sushi, fortsätter han.

Utvecklingsarbetet på mattorget började i mars, då Prisma tog över verksamheten av Apetit. I anknytning till renoveringen införskaffades t.ex. en riktig grill, där kycklingarna blir verkligt läckra och saftiga. Nytt är också delikatessområdet, där man bl.a. kan köpa produkter från Food Market Herkku och Ridderheims-produkter från Atria.

Det nya slutar inte här, härnäst står matbutiken på nätet, Butikskassetjänsten, i tur.

– Vi behöver ett lagerutrymme på 300 kvadratmeter för att kunna upprätta en fungerande matbutik på nätet. Det kommer att inrättas vid dagligvarugaveln bakom kylinventarierna som står där nu, säger Sihto.

364,0

Försäljning 2019

Försäljningens utveckling
2019 - 364,0 MEUR0%
2018 - 353,0 MEUR0%
2017 - 340,8 MEUR0%
2016 - 332,2 MEUR0%
2015 - 318,5 MEUR0%
Regional anknytning:

Nya S-market är en stor sak i Kortesjärvi

S-market Kortesjärvi blev kvar som enda butik i byn för ett par år sedan då Suomela slog igen dörrarna. Då gjorde man hastigt en mindre renovering i S-market för att klara de plötsligt ökade kundströmmarna.

Läs mer >

Butiken var ändå trång på sikt, och i november 2019 flyttade S-market in i den stängda butikens lokaler tvärs över vägen. De nya lokalerna var dubbelt så stora som de tidigare, dessutom tillkom en ny automat för flaskretur och en kundtoalett. Själva butikslokalen växte med 300 kvadratmeter, vilket innebar att man kunde öka sortimentet.

– I den tidigare butiken måste vi på grund av utrymmesbristen helt avstå från bl.a. bruksvaror, och dem saknade kunderna mycket. I den nya butiken kan vi erbjuda fler alternativ i alla produktgrupper och så mycket varor att de räcker också över längre helger, säger butikschef Niko Kinnunen glatt.

För Kortesjärvi är nya S-market en stor grej, som ökar tilltron till framtiden. Samhället har fått ett bra tjänsteutbud, som räcker långt in i framtiden.

Att elever från gymnasiet och högstadiet hjälpte till med att fylla hyllorna säger mycket om hur viktig ortens enda butik är för samhället. Dessutom ställde vårdlediga anställda och pensionärer upp och hjälpte till.

– I tre veckor hjälpte jag till. Nog var det ju fint då jag slutligen fick servera mina tidigare kunder tårta. Visst har jag saknat arbetet och mitt gamla lag, berättar Anne Paajanen, som pensionerades i februari efter en 30 år lång karriär i Eepee.

– Inte hade jag någonsin trott att vi ska få en så fin butik här på orten. Visst känns det här nästan högtidligt, sa Anneli Viitala, som handlade i butiken på invigningsdagen och som själv som ung flicka arbetat i butik i Kortesjärvi.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

ABC-restaurangerna går framåt med säkra steg

Trafikbutikernas försäljningen uppgick till 79,1 miljoner euro, en minskning med 3,8 procent från föregående år. Restaurangverksamheten ökade med 4,3 procent, bränslehandeln sjönk med 6,5 procent. ABC-Marketarnas försäljning minskade likaså med 0,9 procent.

Byggandet av ett nytt affärscentrum i Kauhava var den största investeringen under året. ABC-trafikbutiken och S-market, som båda färdigställdes under ett och samma tak i november, kompletterar det till såväl resenärer som ortsbor riktade tjänsteutbudet. Den nya trafikbutiken var ekonomiskt en stor satsning också vad gäller rekrytering och utbildning av personal – Apsi hämtade 17 nya arbetsplatser till orten.
Ser man till de kommersiella framgångarna, var det förra halvåret rätt magert, men situationen förbättrades under hösten och slutet av året.

Försäljningen utvecklades utmärkt inom restaurangverksamheten, en tjänst som affärsområdet kommer att satsa starkt på även i fortsättningen. Inom bränslehandeln är den landsomfattande konkurrensen en strid på tiondelar av cent, och konkurrensen hårdnar i takt med att el, gas och andra drivmedel blir vanligare inom vägtrafiken. Volymerna inom Eepees bränslehandel minskade med 2,6 procent, vilket också återspeglar genomsnittet i hela landet. Försäljningen i ABC-Marketarna ser ut att ha nått en stabil nivå efter nedgången som förorsakades av de friare öppettiderna inom handeln.

Digitala tjänster ger fler alternativ

Det är viktigt att man utöver den fysiska betjäningen också utvecklar digitala betjäningsmönster. Detta år fogades till ABC-mobil möjligheten att beställa mat per telefon medan man närmar sig restaurangen, och den ska tas i bruk i etapper. Dessutom får det digitala en framträdande roll i det interna arbetet, exempelvis inom personalförvaltningen.

Bristen på arbetskraft är också en växande utmaning. I år rekryterade Eepee i ett samprojekt inom S-gruppen två filippinska kockar, och den nya given var en succé. Likaså var det täta samarbetet med yrkeshögskolan SeAMK mycket givande.

Affärsområdet har gått in i 2020 med en stor investering, en totalrenovering av Lähi-ABC Lappo. Planen är klar, och man strävar efter att invigningen ska firas under midsommarhelgen.

I Eepees verksamhetsnät för trafikbutiksverksamhet och bränslehandel ingår vid slutet av 2019 11 ABC-trafikbutiker, två Salebutiker, 21 ABC-automatstationer och tre ABC CarWash-enheter för biltvätt.

3,8 %

Värre än i fjol

Verksamhetsnätet:

Affärscentret i Kauhava stärker området

Tjänsteutbudet i Kauhava –för både resande som lokalbefolkningen – förbättrades betydligt då det nya affärscentret slog upp dörrarna i november 2019. Också beslutsfattarna i staden gladde sig åt ABC-trafikbutiken och den större S-marketenheten, som säkerligen får många kauhavabor att handla på den egna orten i stället för att åka till Seinäjoki.

Läs mer >

– Det här är en stor satsning av Eepee på Kauhava stads utveckling. Nio miljoner euro, det är lika mycket som stadens investeringar under ett helt år, säger stadsdirektör Markku Lumio om investeringens storlek.

S-market flyttade till det nya affärscentret från stadens centrum, och fick 300 kvadratmeter större utrymmen på köpet. Enligt marketchef Marika Koski är – utom se skinande nya lokalerna – samarbetet med ABC det bästa i nyordningen.

– Två enheter under samma tak utan mellanväggar; det är helt fantastiskt. Vi stöder varandras verksamhet på ett bra sätt, säger hon.

Timo Märsylä, trafikbutikschef på ABC, kom till Kauhava från samma position på ABC Seinäjoki, och gläder sig åt den närmare kontakten med kunderna som man får på en mindre enhet.

– Vi har fått uppleva några fantastiska veckor. Alla har haft mycket att ta in, och våra gemensamma målsättningar är mycket ambitiösa. Men då man får börja från rent bord, når lagandan oanade höjder, säger han.

Kauhava stad fortsätter utvecklingsarbetet som Eepee påbörjade: på samma tomt som affärscentret planeras ett center för hälso- och välbefinnandetjänster, som ska börja byggas under loppet av 2020.

79,1

Försäljning 2019

Försäljningens utveckling
2019 - 79,1 MEUR0%
2018 - 82,3 MEUR0%
2017 - 76,8 MEUR0%
2016 - 75,2 MEUR0%
2015 - 81,3 MEUR0%
Samarbete:

Kockar från fjärran östern

Kockarna Michael Gerald Capa och Art Jayson Garcia som kommit från Filippinerna till Finland för att jobba, hämtade internationellt kunnande och positiv energi till ABC Seinäjoki. De är en del av en grupp på 42 kockar som kom från Filippinerna till Finland i augusti 2019.

Läs mer >

S-gruppen hade skriande brist på kökspersonal, så man rekryterade proffs från utlandet. De filippinska kockarna tillbringade en vecka av orientering i arbetet i Helsingfors, då också praktiska detaljer som bankkonton och arbetstillstånd ordnades. Efter orienteringen skickades medlemmarna i gruppen till olika handelslag.

På ABC Seinäjoki började man orienteringen med en genomgång av apparaterna i köket – induktionshällarna var något nytt. Dessutom översatte kockarna recepten till engelska och lärde sig finska ord. Under de första månaderna lärde de sig arbetena i à la carterestaurangen och pizzastationen, därnäst stod lunchbuffén och Hesburger i tur.

Kockarna som flyttat så långt från sina hem lyser av tacksamhet över mottagandet som de har fått på ABC. Förmanskulturen här skiljer sig också betydligt från den de blev vana vid i hemlandet.

– Här är alla likvärdiga, och också cheferna gör smutsiga arbeten. Alla bryr sig om varandra och vi är som en enda stor familj, berättar Capa med ett leende.

På Filippinerna var Capa ansvarig kock på en restaurang. Garcia ägde två restauranger, som han var tvungen att sälja då han hade lämnat landet. Båda saknar sina nära och kära, Capa hustrun och sina två barn, Garcia sin fästmö. De drömmer om att Finland ska bli deras och familjens nya hemland.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Lillajulssäsongen satte folk i rörelse

Resebransch- och förplägnadsverksamhetens försäljning uppgick till 22,3 miljoner euro, en minskning med 1,8 procent från föregående år. Försäljningen av logitjänster ökade med 8,0 procent från föregående år medan försäljningen av restaurangtjänster minskade med 1,8 procent.

Försäljningens nedgång inom restaurangverksamheten har sin förklaring i att Hesburger Torikeskus övergick från Eepee till kedjan Hesburger, och på att Ässän Kaffila upphörde våren 2018. I övrigt lyckades Eepees restauranger utmärkt: flera enheter ökade försäljningen trots att det var ont om varma terrassdagar.

Lillajulssäsongen, som lyckades över förväntningarna, var årets framgångssäsong. Likaså visar kundresponsen som Eepees hotell och restauranger har fått en hur engagerad och serviceinriktad personal vi har. Man sitter ofta länge till bords, och då är god betjäning särskilt uppskattad.

Resultaten inom logisektorn talar sitt tydliga språk: båda hotellen betjänade kunder med full kapacitet efter flera år av renoveringar. Evenemangsstadens sommar var som vanligt fylld av stora evenemang. Under hösten arrangerades osedvanligt många evenemang, som fyllde hotellen och därmed påverkade omsättningen positivt.

Energispruta i centrum av Seinäjoki

Att förbättra utbudet av restaurang- och konferenstjänsterna i centrala Seinäjoki var temat för årets investeringar. I början av året helrenoverades Rosso, som byggdes samman med Fafa’s. Dessutom renoverades vindsbastun på Original Sokos Hotel Lakeus.

Efter ett mellanår ser 2020 ut att bli ett starkt evenemangs- och konferensår med bl.a. kungstraven och Seinäjoki stads 60-årsjubileum på programmet. En genomgående uppdatering av restaurang Amarillos koncept planeras också. Det färgstarka konceptet fokuserar på samhörighet. upplevelser och gästernas trivsel.

Förnyandet av kassasystemet Teho, tack vare vilken vi kan modernisera flera av våra verksamhetsmetoder och får bättre beredskap att acceptera olika betalningssätt, är en stor satsning som också innebär att hela personalen ska utbildas. Systemet tas i bruk vid de första enheterna i mars 2020.

Vid slutet av år 2019 bestod Eepees verksamhetsnät i resebransch- och bespisningsverksamheten av Original Sokos Hotellen Lakeus och Vaakuna samt 12 restauranger.

1,8 %

Värre än i fjol

Mångsidighet:

Smaker från Mellanöstern och Italien i samma rum

I den moderna restaurangvärlden som skapades i centrala Seinäjoki i januari 2019 – med Rosso och Fafa’s – möts smakvärldarna i Italien och Mellanöstern utan mellanväggar. Fafa’s har 20 kundplatser och förnyade Rosso 120, men alla platser är gemensamma. På sommaren ståtar restaurangerna med en terrass.

Läs mer >

– Gänget är verkliga mångsysslare, och en del av de anställda på Rosso och Fafa’s jobbar än på den ena, än på den andra restaurangen, berättar Johanna Mäkinen, restaurangchef på Fafa’s och Rosso.

Fafa’s bjuder på på streetfood med rötter i Mellanöstern och kring Medelhavet: i praktiken fyllda pitabröd och sallader. Varje portion tillverkas i kundens åsyn av färska ingredienser. Idén till Fafa’s Seinäjoki föddes i anknytning till renoveringen av Rosso, då Coffee Houses lokaler blev alltför små för kafévarumärkets nya koncept. Dessutom verkade staden behöva något alldeles nytt.

– Fafa´s är ett intressant varumärke som skiljer sig rejält från vårt övriga restaurangutbud. Det hämtade ett vegetariskt viktat alternativ till staden – precis vid det nya centraltorget. Eftersom takeaway har en stor roll i restaurangens betjäningskoncept, lyckas vi säkert tillfredsställa kunder som handlar och bor i centrum, säger affärsområdets chef, Elina Mäki-Opas.

De anställda är särskilt stolta över sin nya äkta napolitanska Izzo-pizzaugn. Det finns bara två sådana i Finland – den andra i en pizzeria i Helsingfors, där pizzabagarna från Eepee bekantade sig med den.

Den kopparklädda skönheten är en elugn med egenskaper som en vedeldad ugn. Den äkta italienska smaken har ändå sitt pris: Att grädda pizza i “vedugnen” är handarbete. Pizzan gräddas på hälften av tiden det tar i en vanlig ugn, men man ska kolla och vända pizzan medan den gräddas för att slutresultatet är så bra som möjligt.

22,3

Försäljning 2019

Försäljningens utveckling
2019 - 22,3 MEUR0%
2018 - 22,7 MEUR0%
2017 - 21,6 MEUR0%
2016 - 23,6 MEUR0%
2015 - 22,5 MEUR0%
Kundtillfredsställelse:

Toppkonferenser med österbottniskt mått

Nya bastun Vinttisauna är den mest inspirerande platsen för möten på Original Sokos Hotel Lakeus; utsikten över Seinäjoki från fönstren och terrassen är hisnande. Efter en givande konferens kan sällskapet koppla av i bastun, vars fönster bjuder en blick på kyrkan Lakeuden Risti.

Läs mer >

Konferenserna tar in en betydande del av Lakeus intäkter, eftersom man ofta vill ha anknutna tjänster: servering, program och inkvartering. Också kunderna har noterat konferenstjänsternas höga kvalitet: Lakeus röstades år 2018 till S-kedjans bästa konferensställe.

Resultatet offentliggjordes i början av år 2019.

– Visst kändes det bra att vi kunde nå bättre kundtillfredsställelse än Sokos Hotel Torni i Tammerfors och de andra nya lyxhotellen. Betjäning är den avgörande faktorn, allt annat kommer i andra hand, säger hotelldirektören Merja Kivioja.

Ossi Kallio, restaurang- och kökschef vid Lakeus, säger att en lyckad konferens är en smidig följd av tjänster. Det hela börjar med försäljningstjänsten, som tar emot kundens önskemål om det kommande evenemanget. Sedan följer förberedelser av olika slag, och slutligen själva konferensen. Också faktureringen ska vara korrekt för att evenemanget ska vara riktigt lyckat.

– Personalen är som en stor familj; var och en har bidragit till de här utmärkta resultaten. Vi har en genuin betjäningsattityd, och det märker också kunderna, tillägger han.

Lakeus har tio konferensutrymmen för olika ändamål, och en del av dem kan kombineras till större rum genom att flytta mellanväggar. I restaurang Lakeus Matador kan man ordna större evenemang och fester för upp till 260 matgäster.

Erkännandet till det bästa konferenshotellet inspirerar de anställda att hålla det som utgångspunkt och en bra nivå att sträva till. I tävlingen om bästa Originalhotell nådde hotellet bara nästan fram: Vaakuna i Vasa var etta, sedan följde Lakeus och Vaakuna i Seinäjoki.

Bilhandeln

Bilhandeln

Väntans tid problematisk inom bilhandeln

Bilhandelns försäljning uppgick till totalt 12,1 miljoner euro, en ökning med 10,6 procent från föregående år. Försäljningen av nya bilar var på samma nivå som föregående år. Satsningarna på handeln med bytesbilar gav resultat – försäljningen ökade med 29,6 procent. Eftermarknadsföringens försäljning förblev på föregående års nivå.

För bilhandeln var år 2019 med sina debatter om drivmedel och beskattning ett mycket tungt år. Människorna funderar länge på sina bilköp då det är oklart hur bilåkande och inköp av bil ska beskattas framöver. Dessutom är det en stor gåta vilket det vanligaste drivmedlet kommer att vara i framtiden.

Marknaden är stadd i förändring, och efterfrågan på nya bilar är en summa av flera faktorer också i framtiden. Därför anser Eepee det vara viktigt att satsa på handeln med bytesbilar. Utvecklingsprogrammet inleddes år 2019, och Ess Autotalos utbud av bytesbilar växte med nästan hälften under året.

I utvecklingsprogrammet finslipas verksamhetsmodellen för handeln med bytesbilar. Utom ett bredare sortiment innebär det också utveckling av hela kedjan, från inköp till försäljning.

Rejält med ny plats för bytesbilar

I framtiden kommer också Ess Autotalos fastighet att bidra till en ökad försäljning. Bilhusets hela fastighet och verksamhetens varumärke förnyas totalt åren 2020–2021. Bilhandeln får sina nuvarande utrymmen ökade med en tredjedel då Hankkija flyttat ut från fastigheten, och de kommer bytesbilshandeln och eftermarknadsföringen till godo.

Det är en styrka hos Ess Autotalo att alla tjänster från bilförsäljning till service och besiktning finns under ett och samma tak. Teamet ser till att kunderna är nöjda då de lämnar huset. Bilhuset har satsat på utbildning av personalen på såväl försäljnings- som servicesidan, och det finns utbildade mekaniker för varje märke.

Både eftermarknadsföringen och S-Förmånsservice kan uppvisa en ökad kundkrets, och öppettiderna förlängdes i juni. Inom märkesservicen stärktes volymerna av ett nytt märke, Citroen; de övriga är Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Suzuki, Hyundai, Isuzu och Chrysler.

I Eepees affärsområde bilhandel verkade år 2019 Ess Autotalo, Ess Katsastus och S-Etuhuolto.

10,6 %

Bättre än i fjol

Utveckling:

Bytesbilshandeln axade kraftigt

Handeln med bytesbilar var år 2019 det viktigaste fokusområdet för Ess Autotalo. Sortimentet ökades med hälften, och både inköp och försäljning effektiviserades.

Läs mer >

– Vi har försökt reagera mer aktivt på marknaden. Vi har köpt in högklassiga bilar som rör sig snabbt på marknaden, säger försäljningschefen, Juha Stenius.

I praktiken innebär det att hallen och gården har fyllts enligt principen “någonting för alla och envar”. Enligt Stenius är det ändå högst sex år gamla bilar med relativt få kilometer på räknaren som efterfrågas mest.

– En SUV med bensinmotor i prisklassen 15 000 – 30 000 euro blir inte gammal i bytesbilshallen, säger han.

Största delen av bytesbilarna kommer fortfarande från privata säljare. Dessutom köper Ess Autotalo aktivt bl.a. f.d. leasingbilar, och köper in bytesbilar på den svenska och tyska marknaden.

Ess Autotalos team har under 2019 tänkt mycket på kedjan från inköp till försäljning av bytesbilar.

– Vi förnyade näthandeln, eftersom minst 50–60 procent av bilarna köps och säljs via nätet. Vi har ägnat beskrivningarna av bilarna och annonstexterna stor uppmärksamhet, och öppnade också en chattjänst på webbplatsen, berättar Stenius.

Under årets lopp har teamet också effektiviserat prissättningen, offererandet, den personliga betjäningen och försäljningen av bytesbilsskydd.

Breddningen av utbudet var det första steget i utvecklingsprogrammet för bytesbilshandeln. Åren 2020–2021 koncentrerar sig Ess Autotalo på renoveringen av sin fastighet och på en höjning av kvaliteten.

– I den förnyade miljön kan vi sedan se i vilken riktning vi ska utveckla Ess Autotalo 2.0.

12,1

Försäljning 2019

Försäljningens utveckling
2019 - 12,1 MEUR0%
2018 - 11,0 MEUR0%
2017 - 10,6 MEUR0%
2016 - 9,2 MEUR0%
2015 - 10,3 MEUR0%
Förnyelse:

Fastighetsrenoveringen stärker Ess Autotalo

Försäljningschefen vid Ess Autotalo, Juha Stenius, ser med tillförsikt fram mot år 2020, också om bilhandelsbranschen brottas med stora utmaningar. Eepees möjligheter att utvidga handeln förbättrades då Hankkija, som verkat i grannfastigheten, flyttade bort.

Läs mer >

Ess Autotalos fastighet och verksamhetens varumärke förnyas totalt åren 2020–2021.

– Den nya fastigheten innebär att både inomhus- och gårdsutrymmena ökar med en tredjedel. Samtidigt ser vi också över vår verksamhetskultur och uppdaterar den, säger Stenius.

Målet är att Ess Autotalo blir ett enhetligt varumärke som tydligare än tidigare erbjuder alla tjänster – nya bilar, bytesbilar, service för alla märken, reservdelar och besiktning – under ett och samma tak.

– Vi stärker betjäningsmönstret i alla led. På så sätt skapar vi av Ess Autotalo en helhet, där kunden bekvämt kan få de tjänster som hen behöver, framhåller Stenius.

I de renoverade lokalerna är det främst handeln med bytesbilar och serviceverkstaden som får mest utrymme. Nybilshandeln får stiliga showrooms som motsvarar tillverkarnas krav.

Samtidigt ska vi också förbereda oss på elbilarnas ökade behov, som helt bokstavligt innebär att det behövs mer energi.

–De behövs laddningskapacitet både på försäljnings- och servicesidan – och utbildning av personalen. I fortsättningen ska alla anställda kunna alla drivmedel som används i bilar. En bransch i förändring kräver att vi alla ständigt lär oss nytt.