Eepeen
vuosi

”Vuoden lopussa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan asiakasomistajia oli
83 794, yhteensä 72 prosenttia toimialueemme talouksista.”

Lähemmäksi asiakasta

Vuoden 2016 kuluessa olemme strategiamme mukaisesti jatkaneet kaikkien toimialojemme kehittämistä. Tavoitteenamme on tuoda palvelumme vielä entistäkin lähemmäs asiakkaitamme.

Eepeen kokonaismyynti nousi 535,8 miljoonaan euroon ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin kaksi miljoonaa euroa. Hyvän kehityksen taustalla ovat vapautuneiden aukioloaikojen myötä lisääntyneet asiakasmäärät erityisesti marketkaupassamme. Ruoka- ja päivittäistavarakaupan ostoksia teki meillä päättyneen vuoden aikana yli 13,8 miljoonaa asiakasta, mikä on lähes miljoona enemmän kuin 2015.

Operatiivinen tuloksemme oli 10,5 miljoonaa euroa ja kohentui 0,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden. Koko konsernin tulosta rasittanut rautakaupan tappiollinen vuosi huomioon ottaen tulos on hyvä. Marketkaupan toiminta on kasvaneiden asiakasmäärien myötä parantuneen kiertonopeuden ja alentuneen hävikin ansiosta edelleen tehostunut. Positiivista tuloskehitystä ovat edesauttaneet myös omassa toiminnassa, erityisesti markkinointi- ja kiinteistökuluissa, aikaansaadut säästöt. Vuoden 2017 alussa olemme aloittaneet tilaaja-tuottajamallin mukaisen yhteistyön SOK Kiinteistöässän kanssa. Asiantuntemuksen keskittäminen auttaa meitä entisestään kehittämään muun muassa liikekiinteistöjemme energiatehokkuutta, johon olemme viime vuosina investoineet merkittävästi osana toimipaikkaverkostomme kehittämistä. Vuonna 2016 investointimme olivat yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

Asiakasmääriemme lisäksi myös asiakasomistajiemme joukko on vuoden 2016 kuluessa edelleen kasvanut. Vuoden lopussa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan asiakasomistajia oli 83 794, yhteensä 72 prosenttia toimialueemme talouksista. Asiakasomistajamme kerryttivät ostoksensa keskittämällä itselleen Bonusta 14,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi heille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,5 miljoonaa euroa.

Marketkaupan aukioloaikojen vapautumisen lisäksi joustoa asiakkaidemme arkeen ovat tuoneet uudistukset muilla toimialoillamme. Myös markettien ja kauppakeskusten yhteydessä sijaitsevat ravintolamme ovat laajentaneet aukioloaikojaan. Liikennemyymäläkaupassa uudet Lähi ABC! -asemamme vastaavat räätälöidyllä tarjonnallaan paikkakuntakohtaiseen kysyntään. Maatalous-, vilja-, rauta- ja puutarhakaupan asiakkaiden palveluita kehitetään nyt omassa osakeyhtiössään, Eepee Agrissa. Suomalaisen maatalouden nykytila on erittäin haasteellinen. Maatilojen talouden kiristyminen ja kannattavuuden heikkeneminen näkyvät suoraan maatalouskaupassa. Ess Autotalon korjaamokatsastuspalvelulla laajentunut tarjonta on kasvanut taas alkuvuodesta 2017, kun olemme saaneet avata täysin uudistuneen ABC CarWash -pesukadun fiksauspalveluineen.

Tuoreissa tilastoissa on alkanut näkyä merkkejä Suomen taloustilanteen parantumisesta, mutta lähivuosien kasvu on vielä hidasta. Vaikka kuluttajat luottavat oman taloutensa kehitykseen, ei ostovoima kasva ilman veronkevennyksiä. Parhaiten varaudumme tähän ja tuleviin vuosiin huolehtimalla Eepeessä yhdessä siitä, että meillä on hyvä sekä tehdä töitä, että asioida. Näin toimien pidämme samalla huolta myös kilpailukyvystä ja kannattavuudesta.

Kiitän lämpimästi Eepeen henkilökuntaa, hallintoa, yhteistyökumppaneita ja asiakasomistajia. Jatketaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kehittämistä alueemme parhaaksi.

Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

Eepeen vuosi 2016

Eepee-konsernin kokonaismyynti 2016 nousi 535,8 miljoonaan euroon, jossa on edellisvuoteen verrattuna yhteensä kahden miljoonan euron kasvu. Operatiivinen tuloksemme parani noin 0,4 miljoonaa euroa 10,5 miljoonaan euroon ja ylijäämä ennen veroja noin miljoona euroa yhteensä 10,5 miljoonaan euroon.

535,8

Eepeen kokonaismyynti vuonna 2016

10,5

Operatiivinen tulos 2016

10,5

Ylijäämä ennen veroja

+0,4

Edellisvuotta parempi

+1,0

Edellisvuotta parempi

2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%
2012 - 561,7 MEUR0%
+2,0

Edellisvuotta parempi

535,8

Eepeen kokonaismyynti vuonna 2016

+2,0

Edellisvuotta parempi

10,5

Operatiivinen tulos 2016

+0,4

Edellisvuotta parempi

10,5

Ylijäämä ennen veroja

+1,0

Edellisvuotta parempi

2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%
2012 - 561,7 MEUR0%

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni numeroin 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Myynti milj.€ 535,8 533,8 560,4 564,1 561,7 531,9
Bonusmyynti 345,2 340,2 353,2 355,4 353,5 326,5
Bonusmyynnin osuus % 65 64 63 63 63 61,5
Liikevaihto milj.€ 438,7 437,2 458,6 462,4 463 438,9
Suunnitelmapoistot milj.€ 9,8 10,5 10,2 10 9,7 9,2
Ylijäämä ennen veroja milj.€ 10,5 9,5 9 6,6 8 10,7
Rahoitustulos milj.€ 18,3 18,1 17,3 15,6 15,9 17,5
Välittömät verot milj.€ 2,0 1,9 1,8 1,0 1,9 2,6
Tilikauden ylijäämä milj.€ 8,5 7,6 7,1 5,6 6,1 8,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,1 6,8 6,3 4,9 6,2 8,2
Investoinnit milj.€ 6,8 6,3 7,8 16,8 10,7 23
Taseen loppusumma milj.€ 198,9 202,8 205,6 209,8 210,6 212,8
Omavaraisuusaste % 65 60,0 56,1 52 49,6 46,6
Asiakasomistajien määrä 83 794 79 501 75 558 72 712 69 506 66 748
Ao-talouspeitto % 72,4 71,2 70,1 69,7 68 67
Bonus milj. € 14,9 14,3 14,4 14,4 14,1 12,9
Osuusmaksun korko milj. € 1,5 1,5 1 1,3 1,3 1,2
Henkilöstön määrä 1333 1312 1336 1296 1292 1251

Myynnit toimialoittain 2016

Marketkauppa

332,2

MEUR

+13,7

MEUR (+ 4,3 %)

Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa

75,2

MEUR

-6,1

MEUR (- 7,5 %)

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

23,6

MEUR

+1,1

MEUR (+ 5,0 %)

Autokauppa

9,2

MEUR

-1,1

MEUR (- 10,6 %)

Maatalous- ja rautakauppa

94,0

MEUR

-5,6

MEUR (- 5,6 %)

TOIMINNAN TARKOITUS


Tuotamme kilpailukykyisesti ja kannattavasti

monipuolisia palveluja ja etuja asiakas-
omistajillemme.

VISIO


Kaikkien asiakasomistajiemme ykkösvalinta

– ylivoimaista hyötyä ja monipuolista
palvelua omasta kaupasta.

ARVOT


Osuustoiminnallisuuteen
perustuvat arvot ohjaavat toimintaamme.

Asiakaslähtöisyys


Olemme asiakasta varten ja kehitämme palvelutarjontaamme

Eepeen asiakasomistajien tarpeiden mukaisesti.

Kehittyminen


Kehitämme ja uudistamme toimintaamme toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Alueellisuus


Toimimme alueellisesti ja teemme päätökset toiminta-alueemme lähtökohdista.

Tuloksellisuus


Toimimme tuloksellisesti ja käytämme tuloksen alueemme asiakasomistajien parhaaksi.

Vastuullisuus


Toimimme vastuullisesti ihmistä ja ympäristöä kunnioittaen.

Henkilöstö

Oma kauppa tehdään yhdessä

Eepee palkittiin helmikuussa 2016 yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista. Tunnustuksen myöntäneen tutkimusyritys Corporate Spiritin vertailussa on vuosittain mukana noin 100 000 työntekijää eri yrityksistä. Eepeen saaman parhaan AAA-luokituksen saavuttaa vain noin 6 prosenttia tutkituista työpaikoista. Työpaikan innostavuudella on suuri merkitys paitsi talossa jo työskenteleville, myös uusien osaajien rekrytointiin perustuvalle tulevaisuuden menestykselle. Henkilöstön kokema positiivinen työnantajakuva on työnhakijoille vaikuttava viesti tavoittelemisen arvoisesta työpaikasta.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaa arvostetaan työnantajana muun muassa hyvän työilmapiirin, laadukkaan esimiestyön ja henkilökunnan kouluttamisen ansiosta. Tarjoamme henkilöstöllemme nykyaikaisen ja kehittyvän työympäristön ison talon etuineen. Eepeen motto on: oma kauppa tehdään yhdessä. Meillä kaikki arvostavat toistensa työpanosta, välittävät ja huolehtivat omasta ja työtoverin työhyvinvoinnista. Tämä näkyy yhteisöllisyytenä, joka heijastuu työtyytyväisyyden kautta myös asiakastyytyväisyyteen ja tuloksellisuuteen.

1251

Eeepeeläistä vuoden 2016 lopussa

946

Henkilöä vakituisessa työsuhteessa kokonaismäärästä

35 %

Kokoaikaisia vakituisista työsuhteista

Oppilaitosyhteistyö on Eepeessä arvossaan. Olemme maakunnan suurin yksittäinen palvelualan työllistäjä, ja osaavien ammattilaisten saatavuus on meille tärkeä asia. Ammatilliset oppilaitokset kouluttavat suurimman osan tulevista eepeeläisistä. Tästä syystä halusimme olla Seinäjoella toukokuussa 2016 pidettyjen Taitaja-kisojen pääyhteistyökumppani. Tähän ammattitaidon SM-kilpailuun osallistuu vuosittain nelisensataa ammattiin opiskelevaa nuorta, jotka kilpailevat kaikkiaan 43 eri lajissa. Taitaja-yhteistyö ja oppilaitosyhteistyö ylipäänsä ovat Eepeelle investointi tulevaisuuden nuoriin ammattiosaajiin. Monen maakuntamme nuoren ensikosketus osuuskauppaamme ja ylipäänsä työelämään tapahtuu meillä käydyllä TET-jaksolla tai Tutustu työelämään ja tienaa -pestissä. Eepee tarjoaa vuosittain työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sadoille nuorille. Kesällä 2016 joukossamme oli 236 harjoittelijaa ja 600 kausityöntekijää.

600

Kausityöntekijää kesällä 2016

236

Harjoittelijaa kesällä 2016

Vuoden 2016 aikana nostimme henkilöstölehdessämme eepeeläisessä esiin sisäisen liikkuvuuden uratarinoita. Kannustamme henkilöstöämme aktiivisesti hakeutumaan työtehtäviin yli toimipaikkarajojen, esimerkiksi marketista toiseen, yli ketjurajojen tai jopa toimialalta toiselle. Sisäinen liikkuvuus, ristiintyöskentely, luo monitaitoisuutta ja ammattiosaamiseen sekä syvyyttä että laajuutta. Osaamisten syventyminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat perusta myös Eepeen sisäiselle urakehitykselle.

Vuoden 2017 alusta olemme tarjonneet kaikille eepeeläisille SporttiPassi -palvelun henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tällä mobiilisovelluksella eepeeläiset voivat hankkia käyttöönsä eri liikuntapalveluita kattavasti ja monipuolisesti. Jotta jaksamme töissä tänään ja huomenna, on tärkeää, että myös fyysinen kuntomme on kohdallaan.

Asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden 2016 lopussa 83 794 (+4 293). Talouspeitto nousi toimialueen talouksista yli 72 prosenttiin. Bonusmyynnin osuus Eepeen koko myynnistä oli 345,2 miljoonaa euroa eli 65 prosenttia.

Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 204 eurolla per asiakasomistajatalous (2015: 206 euroa). Asiakasomistajat saivat ostoksistaan 0,2 miljoonaa euroa maksutapaetua. Osuuspääoman korkoa maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Asiakasomistajille maksetut Bonukset, 14,9 miljoonaa euroa, kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta (4 %).

83794

Asiakasomistajien määrä vuoden 2016 lopussa (+ 4 293)

14,9

ASIAKASOMISTAJILLE MAKSETTUJA BONUKSIA VUONNA 2016

25000

siirsi 2016 palkkatilinsä S-Pankkiin

S-Pankki

S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tuotevalikoima koostuu käyttö- ja säästötileistä, kulutusluotoista, asuntolainasta ja muista vakuudellisista luotoista, kansainvälisistä maksukorteista sekä verkkopankista ja mobiilipankista. S-Pankki-konsernin rahastot ja varainhoidon palvelut tuottaa S-Pankin tytäryhtiö FIM Varainhoito. S-Pankki palvelee yli 700 S-ryhmän toimipaikassa kautta maan.

Käyttötili, kansainvälinen maksukortti ja pankkitunnukset sähköiseen asiointiin ovat tuntuva etu, jonka S-ryhmän asiakasomistajat saavat omasta pankistaan ilman vuosi- ja kuukausimaksua. S-Pankin tavoitteena on tuottaa Suomen paras digitaalinen pankkipalvelukokemus. Digitaalisten palveluiden keihäänkärkenä toimii kaupan ja pankin asiakkuuden puhelimeen tai tablettiin yhdistävä S-mobiili.

Vuoden 2016 aikana S-Pankki sai yli 130 000 uutta asiakasta, ja 25 000 asiakasta siirsi palkkatilinsä myötä pääasiallisen pankkiasiointinsa S-Pankkiin. Vuoden 2016 lopussa S-Pankilla oli yli 2,9 miljoonaa maksuttomista peruspankkipalveluista nauttivaa asiakasta. Heillä oli käytössään yli 1,9 miljoonaa S-Pankin Visa-korttia. Verkkopankin ja S-mobiilin käytön mahdollistavat pankkitunnukset oli vuoden loppuun mennessä ottanut käyttöönsä 1,7 miljoonaa asiakasta. S-mobiili oli vuoden 2016 loppuun mennessä ladattu lähes miljoonaan puhelimeen tai tablettiin.

S-Pankin talletuskanta oli vuoden lopussa 4 547 miljoonaa euroa ja luottokanta 3 492 miljoonaa euroa. S-Pankin omistavat SOK-yhtymä (37,5 %) ja S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat (37,5 %), LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %). Merkiksi suomalaisuudesta S-Pankki on saanut Avainlippu-tunnuksen.

Sidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi

Eepee käytti 2016 yhteensä 669 397 euroa sponsorointiin ja taloudelliseen tukeen. Kulttuuria, urheilua ja yhteiskunnallista toimintaa Eepee tuki 498 230 eurolla. Korkeakouluyhteistyöhön, jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin käytettiin 171 167 euroa.

Eepee osallistuu aktiivisesti alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseen muun muassa maakunnan osaamista ja kilpailukykyä vahvistavassa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetissa. Yhteistyössä maakunnan oppilaitosten kanssa järjestetään harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, ammattitutkintoon tähtääviä oppisopimuskoulutuksia ja muita yhteisiä hankkeita. Eepee oli 2014–2016 mukana Yrityskylä Pohjanmaan toiminnassa ja toukokuussa 2016 Seinäjoella järjestettävien Taitaja-kisojen pääyhteistyökumppani.

Eepee tekee yhteistyötä paikallisten lasten ja nuorten liikunta- ja vapaa-ajan harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Myös Eepee ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri jatkoivat yhteistyötään osana valtakunnallista S-ryhmän ja Suomen Punaisen Ristin sopimusta. Samoin jatkettiin yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa osana valtakunnallista S-ryhmän ja MLL:n sopimusta. Kulttuuriyhteistyötä tehdään muun muassa Seinäjoen kaupunginteatterin, Vauhtiajojen, Tangomarkkinoiden, Ilmajoen Musiikkijuhlien sekä Lapua Festivalsin kanssa.

669397€

SPONSOROINTIIN JA TALOUDELLISEEN TUKEEN VUONNA 2016

Eepeen ympäristönhoidon periaatteet

Eepeessä ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa ja kehitystyötä. Ympäristön suojelun ja ympäristöriskien näkökulmat otetaan kaikessa huomioon.

Eepee on investoinut viime vuosina merkittävästi erityisesti omistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön ja säätötekniikkaan osana toimipaikkaverkoston kehittämistä. Uusien yksiköiden investointisuunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavasti huomioon. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tekniikkaa.

Ympäristövastuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaiden palvelua sekä liiketoiminnan kustannustehokkuutta.

Vastuullisuusraportointi

Eepeen vastuullisuustiedot vuodelta 2016 sisältyvät S-ryhmän loppukeväällä 2017 julkaistavaan vuosikatsaukseen. Raportissa käsitellään muun muassa S-ryhmän sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta.

S-ryhmä

S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 20 alueosuuskaupasta ja seitsemästä paikallisosuuskaupasta. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n.

S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajille. Ryhmän päämääränä on tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan palvelutarpeet ja arjen helpottaminen hyödyllisten palveluiden ja etujen avulla.

Toiminnan selkärankana ovat arvot:

  • Olemme asiakasta varten.
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.
  • Toimimme tuloksellisesti.

S-ryhmän liiketoiminta

S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, rautakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa. Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja. Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels ja lukuisat muut suomalaisille tutut ketjut ovat S-ryhmän toimipaikkoja.

Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä liiketoimintaa Venäjällä ja Baltian maissa. Prismoja löytyy Venäjän lisäksi Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Sokos Hotellit palvelevat sekä Pietarissa että Tallinnassa.