Markethandeln

Markethandeln

Markethandeln

Handeln löper dygnet runt


Markethandeln hade ett bra år. Vår marknadsandel stärktes åter en aning inom både dagligvaru- och bruksvarusektorn. De längre öppettiderna har kommit för att stanna, och handeln löper under alla öppethållningstimmar.

Eepees butiker besöktes i fjol av 14,3 miljoner kunder, en halv miljon fler än föregående år. Försäljningen i euro ökade med 2,6 procent. Tillväxten inom dagligvaruhandeln var 2,2 procent, inom bruksvaruhandeln 0,4 procent.

Vi har nöjda kunder, det har många olika indikatorer visat under året. I en nationell jämförelse av handelslagen fick vi Finlands bästa betyg i kundtillfredsställelse. Likaså har vår strävan att förbättra frukt- och grönsaksavdelningarna noterats – mot slutet av året fick vi också hedersomnämnande i tävlingen Suomen paras HeVi, Finlands bästa frukt- och grönsaksavdelning, 2018.

På frukt- och grönsaksavdelningen har man i synnerhet satsat på produkternas kvalitet under hela öppettiden. Vi har förbättrat såväl personalens kunnande som utnyttjandet av utrymmet. Vårt arbete slutar ju inte här, det fortsätter och blir allt långsiktigare.

Ny teknik sparar energi

Årets största investering, totalrenoveringen av S-market Kauhajoki, blev färdig i april. Likaså slutfördes renoveringen av S-market Kortesjärvi. Målsättningen är att energieffektiviteten förbättras i alla enheter med nya kylinventarier, LED-belysning och fastighetsautomation.

Våra butiker berörs också av det nya projektet Kivijalka, där man förbereder och utbildar sig inför reformerna som anknyter till digitaliseringen. De nya systemen automatiserar bl.a. beställningar och sortimentshantering. Det innebär att utnyttjandet av utrymmen i butiken måste planeras allt bättre och hyllorna hållas i ordning allt noggrannare.

Efter några år av moderatare investeringstakt är det åter dags att bygga för fullt. År 2018 har inlett med planering av fyra helt nya enheter.

I Seinäjoki byggs två nya S-marketenheter, den ena ersätter Sale Tanelinranta som stängdes på grund av fuktskador och blir färdig till jul, och den andra öppnas i Pajuluoma i början av år 2019. I Bötom öppnar vi en ny Salebutik i sommar, och byggandet av S-market och Lähi-ABC i den nya affärsfastigheten i Kauhava inleds under det andra halvåret. Under våren öppnas också en ny trädgårdsbutik vid Prisma Hyllykallio som ersätter Eepee Agris Multasormi.

2,6 %

Bättre än i fjol

Energieffektivitet:

Butikerna blir energisnåla

Vid renoveringen av S-market Kauhajoki i början av 2017 fäste man särskild uppmärksamhet vid energieffektiviteten. Marketchef Nora Nevala berättar att man genom att förnya kylinventarierna och installera en kylanläggning med koldioxid, CO2, som köldmedium, har valt ett freonfritt och miljövänligt alternativ.

Läs mer >

– En modern kylanläggning med CO2 är också mycket energisnål, så elförbrukningen sjönk betydligt. Belysningen förnyades till en energisnål LED-belysning.

Efter renoveringen blev dagligvaruavdelningen en kompaktare helhet. Nu kan butiken ge kunderna allt bättre service.

– Hela kassalinjen med bord förnyades, och vi fick ett nytt retursystem för tomflaskor. Särskilt mycket gläder vi oss åt bakeoff-enheten, som redan länge har stått på kundernas önskelista.

Marketchefen myser att hela projektet lyckades bra i samarbete. Personalen fick delta redan i planeringsskedet, vilket är mycket viktigt då man verkställer en så stor förändring.

– Ledningen för resultatgruppen och den kommersiella direktören skötte allting briljant. Proffs i marketkedjestyrningen bidrog till planeringen av det nya konceptet. Nu har vi en S-market som faktiskt motsvarar kundernas behov, säger Nevala.

340,8

Försäljning 2017

Utveckla försäljning 2013-2017
2017 - 340,8 MEUR0%
2016 - 332,2 MEUR0%
2015 - 318,5 MEUR0%
2014 - 322,6 MEUR0%
2013 - 324,5 MEUR0%
Case:

Ortens enda butik är värdefull

Marketchef Niko Kinnunen vid S-market Kortesjärvi berättar, att de senaste åren har varit en tid av kontinuerlig förändring. Teamet har förnyats nästan helt på grund av pensioneringar, och även marknadssituationen har förändrats: det finns inte längre andra matbutiker i kommuncentret.

Läs mer >

– Det är en stor utmaning att vara den enda butiken i Kortesjärvi. Det finns inget att jämföra med. Å andra sidan är det ju positivt att vi känner våra kunder väl. Här upplever man en samhörighet som saknas på större orter.

Kinnunen anser därför att butikens ansvar är mer övergripande än dess traditionella uppgifter.

– Vår uppgift är att bevara tjänsterna i trakten. Om vi inte tagit oss an posttjänsterna, hade de troligen försvunnit helt.

På S-marketarna förbereder man sig som bäst inför förändringar i beställningssystemet. I framtiden görs beställningarna digitalt på basis av butikens saldodata, vilket förutsätter allt exaktare uppgifter om varje produkts verkliga åtgång.

Då det nya beställningssystemet införs år 2019, måste allt vara i skick. Innan dess måste man gå igenom arbetsordningen och se till att personalens kunnande är uppdaterat.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Lähi-ABC fann sin plats


År 2017 var det första hela verksamhetsåret för Lähi-ABC, i vars koncept det ingår att främst betjäna lokala kunder mitt i byn. Våra sex närenheter har utvecklats målmedvetet, med ett lyhört öra till kundernas önskemål. Arbetet har gått som smort, och året har visat, att det är i den här riktningen som nätverket ska utvecklas också i fortsättningen. Kunderna uppskattar tjänster och öppettider som är anpassade till ortens behov.

Man har gjort mångt och mycket rätt också i våra andra enheter, för vi har de nöjdaste kunderna i landet. I kedjan ABC:s landstäckande kundtillfredsställelseundersökning var Eepees totalmedeltal högst av alla. Dessutom var Lähi-ABC Ilmola det bästa verksamhetsstället i landet.

Det är ett resultat av att vi hälsar på våra kunder och betjänar dem väl, att vi håller det snyggt och serverar färska produkter. Under året har vi också satsat mycket på smaker och utvecklat nya recept i samråd med proffs från vårt matlandskap. ABC-restaurangernas Husets egna portioner och buffén har fått ett strålande mottagande, och salladsbufféerna som utvidgades under det senare halvåret har också gett kundströmmarna ett nytt lyft.

Allt för bilisten på en och samma tomt

Affärsområdet skapade ny affärsverksamhet under förra delen av 2017 i anknytning till Prisma Hyllykallio och ESS Autotalo då tvättlinjen ABC CarWash, Fixaushalli och ett nytt mätarfält blev färdiga. Sedermera har man kunnat få allt som har med bilkörning att göra, från tankning till besiktning, från fixande av små skavanker till köp av ny bil, omskött på en och samma tomt. Under årets lopp har man jobbat fram ett fungerande arbetssätt, och i år är vi redo att betjäna kunderna på full effekt.

Till mätarfälten hämtade året sänkta skyltpriser, laddningsställen för elbilar och miljövänliga nyheter såsom bränslet E85, som tillverkas av bl.a. brödsvinn från S-gruppens butiker. I februari introducerades mobiltankning, och från mars har kunderna fått tankningsbonus med S-Förmånskortet.

2,1 %

Bättre än i fjol

Samarbete:

Nya portioner till pandaturister och andra

Buffén ‘Meirän taloon noutopöytä’ fick nya smaknyanser då åtta kockar satte skedarna i samma soppa. Affärsområdeschef Heli Back bjöd in ansvariga för kökstjänsterna vid trafikstationer, och som sparringpartner till dem utvecklingschef Ville Valtasalmi, Atria, och husets egen guru, Ossi Kallio, restaurang- och kökschef vid Lakeus Matador.

Läs mer >

De samlade proffsen komponerade nio nya rätter till buffén ‘Meirän taloon noutopöytä’. Kockklubben skulle komplettera det existerande utbudet med smakpar, som dels skulle vara liknande till formatet och dels ha en tillräckligt avvikande smakprofil.

– Vi introducerade nya rätter som utvecklades på basis av kundönskemål och med ett lyhört öra till personalens åsikter, berättar Back.

Två skilde sig från mängden på önskelistan: kyckling och fisk. Man önskade sig också kötträtter, och sådana kom i form av malet kött och korv. Också om vegetariskt har ett nationellt uppsving, var det bara ett fåtal önskemål som gällde vegetariska rätter.

Mira Björkbacka, serviceansvarig för köket vid Lähi-ABC Alajärvi var med i utvecklingsgruppen för första gången.

– Det var verkligen fint att få komma med i gänget och utveckla något nytt. Jag är verkligen tacksam för chansen, den ger nytt perspektiv också på mitt vardagliga jobb.

Eepees Lähi-ABC-restauranger är mycket olika beträffande klientel och volymer. Rätter från buffén ‘Meirän taloon noutopöytä’ tas upp på menyn enligt den lokala efterfrågan. Bland annat i Lähi-ABC:s kök i Alavo funderar man nu på hur man på bästa sätt kan stilla pandaturisternas hunger då de har strömmat ut ur djurparken.

76,8

Försäljning 2017

Utveckla försäljning 2013-2017
2017 - 76,8 MEUR0%
2016 - 75,2 MEUR0%
2015 - 81,3 MEUR0%
2014 - 89,0 MEUR0%
2013 - 85,6 MEUR0%
Case:

I Ilmola är betjäningen prima

Lähi-ABC Ilmola tog med bravur första platsen i ABC:s kundtillfredställelseundersökning. Trafikbutikschef Jussi Niukkala berättar att det kändes fint då han fick bud om segern.

Läs mer >

– Det är inte lätt att göra handel i en liten enhet som vår. Det fina resultatet visar, att vi gör nånting rätt.

Vid enheten med tio anställda i Ilmola satsar man på personlig kundbetjäning; man hälsar på och växlar ett par ord med alla som kommer in. Niukkala framhåller, att man ska ha känsla för situationen då man betjänar. Man ska kunna se hur familjär betjäning varje kund vill ha.

Enheten i Ilmola har visat framfötterna redan tidigare. Niukkala tror att man har haft nytta av verksamhetssättet Tummarna upp för betjäningen; det har sporrat till goda upplevelser. Då basbetjäningen är på god nivå, har kunden också lättare att förlåta små misstag.

Segern kändes också så bra för att Lähi-ABC inte handlar om stiliga faciliteter utan om verksamheten.

– Vi har en 15 år gammal enhet, som bara har fått en liten ansiktslyftning. Det är personalen som helt bär ansvaret för hur kunden känner sig bemött.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Hotellrenoveringen stärker den österbottniska identiteten


För resebransch- och bespisningsverksamheten var år 2017 på många sätt ett år av framtidsbyggande.

De 57 första totalt ombyggda rummen i Original Sokos Hotel Vaakuna öppnades för kunderna i slutet av maj. Nu renoveras de resterande 90 rummen, och hotellet står helt klart i maj 2018. Våra totalrenoverade hotell i Seinäjoki är till sin gemensamma själ och hjärta österbottniska, men bägge är, i konceptets anda, originella – särpräglade och individuella.

Hotellrenoveringens hörnstenar: värdighet, dramatisk nerv och österbottnisk identitet, framträder också tydligt i Talriikki, Vaakunas nya restaurang, som slog upp dörrarna i oktober. Talriikki inledde ett nytt och läckert kapitel i Vaakunas historia, men fortsätter ändå den värdefulla traditionen den ärvde av restaurang Fransmanni, som verkade i byggnaden i ett kvarts sekel: den är ett ställe man besöker då man vill kalasa – äta lite bättre.

Nytt för butiker och torg

Vi öppnade nya enheter i restaurangvärlden i Prisma Hyllykallio och vid salutorget, Kauppatori, i Seinäjoki. Terrassrestaurang Aaltos affärsverksamhet vid salutorget övergick sommaren 2017 till Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Tillsammans med Ulpu Ruokapirssi skapade den ett avslappnat sommarrum vid torget.

I Prismas food court Ravintolamaailma firades på våren invigningen av en ny kafébulevard. Vid ombyggnaden skapades 60 nya kundplatser, så nu finns det plats för 320 kunder inomhus. Glassbaren fick ett fast utrymme på den bästa platsen, salladsbuffén utvidgades och alla linjer förnyades.

Året kom med en mängd utmaningar: det nyckfulla sommarvädret, störningar som anknyter till byggandet i Seinäjoki stads centrum, och våra egna renoveringsprojekt. Det viktigaste, dvs. kundtjänsten, är ändå i toppklass. Original Sokos Hotel Lakeus tog för fjärde året i rad hem första platsen i S-gruppens landsomfattande kundtillfredsställelseundersökning om hotellen, och Original Sokos Hotel Vaakuna tog sig till tio i topp trots den pågående genomgripande renoveringen.

Efter renoveringarna är förutsättningarna för en ljus framtid ännu bättre. Då hjärtat är med i det vi gör, är vi på rätt väg.

21,6

MEUR försäljning 2017

Samarbete:

Eepee utvidgade till Satulinna

Handelslaget är en del av vardagen. Då Eepee blev ombett att delta i Puuhaamo, en lekstad i daghemmet Satulinna, blev svaret omgående ja. Eepees miniatyrenheter Buffa&Presso och S-market Satulinna inviger barnen via lek i handelns värld.

Läs mer >

I en modell för företagarfostran inom tidig fostran som utvecklats i daghemmet Satulinna får barnen lära sig varifrån produkterna som säljs i butiker och används i hemmet kommer. Projektet Puuhaamo ingår i projektet Jag i naturen, naturen i mig, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Eepee deltar i samarbetet.

– Det här är ett verkligt fint samarbete, det är så fint att se barnen leka i en Eepee-enhet som ser helt riktig ut. Man blir på så gott humör av det här, säger Suvi Heikkilä, restaurangchef vid Ravintolamaailma Prisma Seinäjoki.

Puuhaamo har en egen eurovaluta, som används precis som riktiga pengar. Sexåringarna Venla Kitinoja och Nuutti Erkkilä betjänade kunder och kivades dessutom så smått över vilkendera som får handskas med pengarna.

– Det är fyrk, förklarar Nuutti.

Venla tror att det är möjligt att hon i framtiden söker sig till handelsbranschen.

– Jag tycker om att köpa, säger hon.

21,6

Försäljning 2017

Utveckla försäljning 2013-2017
2017 - 21,6 MEUR0%
2016 - 23,6 MEUR0%
2015 - 22,5 MEUR0%
2014 - 22,3 MEUR0%
2013 - 21,8 MEUR0%
Case:

Talriikki kalasar med historier

I hjärtat av Original Sokos Hotel Vaakuna, som har genomgått en total metamorfos, sjuder det av liv vid en ny restaurang, Talriikki, som ärvt och för vidare den stolta traditionen som Fransmanni skapade.

Läs mer >

Skördesäsongstänkandet har stort inflytande på menyn i restaurangen, som öppnades år 2017. Produkterna på närmatsmenyn tillreds av råvaror från den egna provinsen, och huvudingrediensen i varje rätt har sin egen historia.

– Jag har länge sysslat med produktutveckling på kedjenivå, och det har jag stor nytta av i mitt arbete och då jag skapar nytt. Nu fick vi chansen att tänka lokalt och satsa allt vi hade av kunnande, erfarenhet och kunskap i vår nya klenod, ler Tiina Laurila, kökschef på Talriikki.

Den grundliga renoveringen av Original Sokos Hotel Vaakuna påverkade hotellets verksamhet utmed hela året. Målet är att alla 144 rum har färdigställts i nytt utförande inför sommarsäsongen 2018, och att gästerna ska få njuta av den lyxiga, dramatiska och österbottniska atmosfären i de nya rummen. Färgerna, de högklassiga materialen och möblerna bidrar alla till känslan av lyx. Belysningen och mönstren står för dramatiken.

– Det österbottniska åter syns i designen – en stor del av möblerna och textilerna har inhandlats av företag verksamma i det egna landskapet, säger affärsområdets chef, Elina Mäki-Opas.

– Kabinetten har också totalrenoverats, och i gatuplan fick vi ytterligare ett kabinett då Pikku Rillo öppnades i lobbyn intill grannrestaurangen Amarillo, tillägger hotellchef Merja Kivioja.

Bilhandeln

Bilhandeln

Bilhandeln

En stjärna är född

Inom bilhandeln var året starkt tudelat. Å ena sidan var det framåt på full gas inom nybilsförsäljningen tack vare årets klaraste ljusglimt, Peugeot 3008. Över hälften av alla som köpte en ny bil hos Ess Autotalo under år 2017, köpte den här prisbelönta nya SUVen i familjebilsklassen. Å andra sidan innebar försäljningen av nya bilar ett tryck på prissättningen av begagnat, vilket reflekteras direkt i bytesbilshandelns resultat.

I det utmanande läget har vi stöd av vår gemensamma försäljningsutbildning, som hela personalen inom försäljning och eftermarknadsföring inledde på våren. En bil är en stor anskaffning. Innan konsumenten tar sitt beslut vill hen genom noggrann analys försäkra sig om att bilen uppfyller alla krav och kriterier. Därför går det ofta en lång tid från första samtalet till avslutet, och de är viktigt att kontakten mellan oss och kunden inte bryts under processen.

Bilhandeln i brytning

S-Etuhuolto och eftermarknadsföringen har haft gott om arbete, ibland till och med rusch, med att få alla underhålls- och utrustningsuppdrag smidigt fördelade över hela arbetsveckan. För att kunna betjäna våra kunder allt effektivare och med kortare ledtider, funderar vi som bäst på hur man bäst kunde effektivisera det logistiska pusslet.

Det var allt i allt en mängd frågor som blev obesvarade. Bilhandeln är just nu i ett omvälvande brytningsskede. Å ena sidan kommer det att finnas en massa bytesbilar då de laddningsbara elbilarna, hybriderna, gasbilarna och bilarna som drivs på etanol konsoliderar sin ställning på marknaden. Å andra sidan vet ingen i vilken riktning marknaden utvecklas. Med vad drivs bilarna i framtiden, och köper man över huvud taget bil?

Vi går i alla fall in i det nya året med tillförsikt, eftersom statens skrotningspremiekampanj torde ge nybilshandeln en god knuff framåt. De som köper en ny personbil får i januari-juli en skrotningspremie på 1500 euro, om de samtidigt lämnar sin gamla bil till återvinning. Kanske vi tack vare den kan föryngra bilbeståndet något också här inom Eepees område.

15,0 %

Bättre än i fjol

Ansvar:

Elbilen på tapeten

Det finns ännu få bilar som laddas via uttag inom Eepees verksamhetsområde, men intresset ökar hela tiden. Försäljningschef Heikki Latvala berättar, att Ess Autotalo får förfrågningar varje vecka. Man har också gett offerter, men den största köpivern har lagt sig på grund av de långa leveranstiderna.

Läs mer >

Däremot har man sålt fler plug-in-hybridbilar, som drivs med el och bränsle. Den långa aktionsradien är deras stora fördel. Då laddningen är förbrukad, kan man starta förbränningsmotorn.

En eldriven bil kostar cirka 40 000 euro. Bilskatten är förmånligare än den för en bränsledriven bil, ca 1 300 euro, medan man för en vanlig bil får betala tre till fyra tusen euro i bilskatt. Dessutom är elbilen billig i drift, och kräver inte särskilt mycket underhåll.

På en full laddning kan man köra en elbil cirka trehundra kilometer. Latvala berömmer elmotorns kraftresurser, bilen accelererar verkligt snabbt.

Eepee uppmuntrar sina kunder till miljövänlighet genom att erbjuda mångsidiga alternativ. Laddningsställena finns vid Lähi-ABC Alavo, ABC Jalasjärvi, ABC Kristinestad och ABC CarWash i Hyllykallio.

Med sitt samarbete strävar kedjan ABC och Fortum att skapa ett nätverk av expressladdningsställen utmed huvudvägarna i Finland, så man kan röra sig med elbil i hela landet. En expressladdning räcker ca 30 minuter, och dess maxeffekt är 50 kilowatt. På den tiden kan man ladda batterierna till 80 procent, vilket ger en aktionsradie på cirka etthundra kilometer.

10,6

Försäljning 2017

Utveckla försäljning 2013-2017
2017 - 10,6 MEUR0%
2016 - 9,2 MEUR0%
2015 - 10,3 MEUR0%
2014 - 9,0 MEUR0%
2013 - 9,3 MEUR0%
Case:

Peugeot 3008 är lejonflockens drottning

Peugeot 3008 SUV slog alla konkurrenter med en hästlängd år 2017. Av alla som köpte en ny bil vid Ess Autotalo i Seinäjoki, valde 57 procent just den modellen.

Läs mer >

– Modellen sålde bra i hela landet, men på några orter översteg den alla förväntningar. Varför den blev så populär bland just sydösterbottniska bilköpare torde förbli en evigt olöst gåta, säger försäljningschef Heikki Latvala.

Förutsättningarna för försäljningen kan man inte klaga på: efter lanseringen har modellen fått över 30 internationella utmärkelser och vunnit den prestigefyllda titeln Årets Bil i Europa vid bilmässan i Geneve.

Motorn, PureTech 130, är tekniskt sett nyaste nytt; den är ytterst effektiv men ändå ekonomisk, och utsläppen är låga. I hytten, Peugeot i-Cockpit, sitter en liten ratt i och ny design i instrumentpanel, knappar och grafik. En stor pekskärm och en digital mätardisplay som kan konfigureras enligt förarens önskemål är standard.

Allra först ser man ju ändå utseendet, som skiljer sig från mängden utan att vara alltför pråligt.

– Då den här bilen står i raden, frågar varannan kund någonting om den. Designen är exklusiv, och linjerna är mjukare än hos andra bilar i samma storleksklass. Bilen är också högre, så man behöver inte böja sig, då man sätter sig i den. Summa summarum är det här en bil som erbjuder en stor bils egenskaper till priset av en mindre, och för hugade kunder finns det ett rikligt utbud av läckra tillval, slutar Latvala.

Lantbruks- och järnhandeln

Lantbruks- och järnhandeln

Lantbruks- och järnhandeln

Lantbrukshandeln har nu gått till historien

År 2017 sålde Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa hela aktiestocken i Eepee Agri Oy till Hankkija Oy. Köpebrevet undertecknades den 24 april 2017. Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsköpet den 19 juni 2017, och transaktionen fullbordades 11 januari 2018.

Även efter avyttringen av Eepee Agri fortsätter Eepee försäljningen av brännolja i samverkan med NEOT (North European Oil Trade). Likaså idkar handelslaget järnhandel och trädgårdshandel vid Prisma Hyllykallio i Seinäjoki.

Eepee Agri Oy var ett helägt dotterbolag till Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Eepees nätverk inom lantbruks- och järnhandeln omfattade vid slutet av år 2017 fyra S-Rautaenheter och sju Agributiker. Dessutom verkade totalt nio Multasormi-trädgårdsbutiker i anslutning till enheterna.

Året var ett tungt år för affärsområdet: marknaden krympte och priserna sjönk. I synnerhet handeln med gödsel och växtskyddsmedel och järnhandeln mattades av. Nedläggningen av Agributiken i Ylistaro bidrog också till försäljningens nedgång. Försäljningen av bränsle och fröer uppvisade ändå en positiv utveckling. Spannmålshandeln ökade från föregående år, och försäljningen av arbetsmaskiner nådde föregående års nivå.

Efter försäljningen kan Eepee allt bättre fokusera på sin kärnverksamhet, konsumenthandeln, och styra investeringarna och utvecklingsresurserna till utvidgningar av verksamhetsnätet som gagnar den nuvarande affärsverksamheten och till förbättring av de andra affärsområdenas konkurrenskraft och servicenivå.

90,4

Försäljning 2017

Utveckla försäljning 2013-2017
2017 - 90,4 MEUR0%
2016 - 94,0 MEUR0%
2015 - 99,6 MEUR0%
2014 - 115,7 MEUR0%
2013 - 122,9 MEUR0%