Markethandeln

Markethandeln

Nya marketar hämtar jobb

För markethandeln var fjolåret som helhet åter en aning bättre än föregående år. Eepees butiker besöktes i fjol av 14,5 miljoner kunder, 200 000 fler än föregående år. Särskilt livlig var sommarkommersen, vilket betyder att vi var väl förberedda inför sommarens tillströmning av kunder.

Butikerna lyckades nå bra resultat både försäljningsmässigt och mätt med kundtillfredsställelsen, där vi åter var nummer ett av alla handelslag. Totalförsäljningen inom affärsområdet ökade med 3,6 procent. Dagligvaruhandeln ökade med 3,3 procent och bruksvaruhandeln minskade med 0,5 procent.

Under året stärktes också verksamhetsnätet. Sale Bötom flyttade in i nya lokaler i augusti och S-market Tanelinranta vid slutet av november. I Bötom är Sale ortens enda butik, och därför mycket viktig. I Tanelinranta i Seinäjoki var invånarna mycket glada över att de fick sin butik tillbaka efter en paus på drygt ett år.

De nya enheterna har hämtat tiotals nya jobb, och fler blir det under år 2019 i takt med att enheterna som nu byggs blir färdiga. S-market Pajuluoma på våren i Seinäjoki, S-market och Lähi-ABC mot slutet av året i Kauhava.

Kivijalka leder in i digitalåldern

Under årets lopp har man systematiskt förbättrat kundtillfredsställelse, kvalitet och arbetets effektivitet i Eepees marketenheter i projekten Kivijalka och Laadun kolmiloikka.

Kivijalka är Eepees eget projekt, i vilket man har uppdaterat dispositionen av lokalerna, systemen och personalens kunnande till digitalåldern Laadun kolmiloikka åter är ett program som alla S-gruppens enheter inom detaljhandeln ska gå igenom. Stegen främjar genuina leenden, kvaliteten på frukt- och grönsaksavdelningen samt hanteringen av varuströmmar och sortiment.

Vid sidan om funktionerna ser vi med våra renoveringar kontinuerligt till energieffektiviteten och strävar bland annat efter att kylinventarierna förnyas med 10–15 års intervall. På så sätt kan vi minska energiförbrukningen med upp till 30 procent.

Under 2019 räknar vi med att det främst är de nya enheterna som står för försäljningsökningen. Vi litar på handelns framtidsutsikter och fortsätter på vår färd mot bättre betjäning som har börjat så bra.

I Eepees markethandel ingick vid slutet av år 2018 en Prismaenhet, 28 S-marketar, sju Salebutiker och en Emotion.

3,6 %

Bättre än i fjol

Ansvar:

Nya Sale en ljuspunkt i Bötom

Sale är den enda butiken i Bötom sedan grannen M-Market lades ned för ungefär ett år sedan. Då det skedde lät nyheten om renoveringen av Sale som musik i öronen på Marko Keski-Sikkilä, kommundirektör i Bötom.

Läs mer >

– Om en kommun är utan butik, släcks många lampor för gott. Det här var en underbar satsning av Eepee, som betyder mycket för oss alla. Jag hoppas verkligen att invånarna använder den egna butikens tjänster flitigt, säger han.

Av invånarna i Bötom är hela 80 procent ägarkunder i Eepee. Återflyttaren Eero Pihlajaviita förväntar sig att butiken i hembyn ska ha färska produkter och bassortiment.

Jag köper gärna stora mängder i vår egen butik, om priserna hålls på lämplig nivå. Specialaffärer är sedan en annan femma, och sådant kan man nog köpa på längre håll, säger han.

Butikschef Antti Mäkikorpi, som är infödd bötombo och känner nästan alla kunder till namnet, är också nöjd. Den energieffektiva fastigheten är på ca 600 kvadratmeter, av dem tar butiken 400.

– Visst var det ju en stor lättnad för oss alla att Eepee beslutade att bygga nytt. Den gamla byggnaden var faktiskt i rätt dåligt skick. Vi fick hundra kvadratmeter mer utrymme och nya produkter i sortimenten, ler Mäkikorpi.

353,0

Försäljning 2018

Försäljningens utveckling
2018 - 353,0 MEUR0%
2017 - 340,8 MEUR0%
2016 - 332,2 MEUR0%
2015 - 318,5 MEUR0%
2014 - 322,6 MEUR0%
Case:

Butik med stora volymer till Tanelinranta

Invånarna i Tanelinranta i Seinäjoki fick sin närbutik tillbaka, då den nya S-marketen slog upp dörrarna i slutet av november. Området var utan butik i drygt ett år, då Salebutiken, som tidigare hade betjänat kunderna, måste stängas på grund av en fuktskada.

Läs mer >

– Nog har man frågat efter oss. Jag tror att den nya butiken kommer att ha stora säljvolymer, sade marketchef Tanja Salonsaari med ett leende inför invigningen.

Salonsaari, som tidigare har arbetat som marketchef vid enheterna i Kortesjärvi och Törnävä, är entusiastisk över de nya lokalerna och personalen vid enheten, av vilken en del är helt nyanställda.

– Vi blev ett glatt team på 16 personer, som tror på en öppen attityd till kundbetjäning. Då personalen är så här positiv, smittar det av sig på kunderna.

Jari Palo, kommersiell direktör vid Eepee, säger att man vid byggandet av den nästan 1 400 kvadratmeter stora butiken har fäst särskild uppmärksamhet vid energieffektiviteten; samma gäller alla andra butiker som Eepee låter bygga och renovera.

På taket till butiken i Tanelinranta installeras solpaneler under loppet av år 2019. Alla kylinventarier, utom de som är på frukt- och grönsaksavdelningen, är försedda med dörrar och har koldioxid som köldmedium.

– Kondensatvärmet som frigörs från kylsystemet utnyttjas i golvvärmesystemet. Dessutom sköts all belysning, såväl inne i butiken som ute på tomten, med energisnåla LED-lampor, berättar Palo.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Lähi-ABC har funnit sin plats

Alla enheter inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln hade ett lyckat år. Försäljningen ökade med 7,1 procent från föregående år. Restaurangverksamheten ökade med 2,9 procent och bränslehandeln med 1,4 procent. ABC-Marketarnas försäljning minskade däremot med 3,0 procent.

De ökade försäljningssiffrorna berodde dels på det utmärkta mottagandet som kedjan Lähi-ABC fick, på den långa varma sommaren, på de stigande bränslepriserna, på försäljningen av brännolja som har breddat utbudet – och på den erkänt goda och prisbelönta kundbetjäningen. Den minskade marketförsäljningen åter beror på de avreglerade öppettiderna inom handeln.

Man kan vara mycket nöjd med i synnerhet restaurangverksamhetens försäljning, om man beaktar de stora renoveringarna av ABC Seinäjoki och Lähi-ABC Kristinestad. Perioderna då de stora enheterna var stängda under våren hade överraskande stor inverkan på affärsområdets totalförsäljning.

Inom bränslehandeln var den nationella konkurrensen knivskarp. Eepee ökade sin volym med 1,4 procent, kedjan ABC med 1,0 procent. Inom trafikbränslena ökade den nationella totalvolymen något från föregående år. Totalefterfrågan på bensin minskade med 0,8 procent, medan efterfrågan på dieselbränsle motsvarigt ökade med 1,6 procent.

24/7 matbutik till Seinäjoki

Kraftigast var utvecklingen vid ABC-enheterna i Etseri, Kristinestad och Seinäjoki. I Etseri var det pandaturisterna som stod för en stor del av kundflödet, i Kristinestad och Seinäjoki bidrog renoveringarna.

ABC Kristinestad, som öppnades i maj, vart Eepees sjunde Lähi-ABC. Den renoverade restaurangen kunde slå upp dörrarna strax inför bostadsmässan i Björneborg. I anslutning till restaurangen öppnades också en ny Hesburger, den enda i sitt slag inom en radie på hundra kilometer. Vid ABC Seinäjoki ändrades ABC Market till Sale, och restaurangen fick en effektivare layout vid en renovering. Den nya Salebutiken som öppnades inför Valborg blev den första matbutiken i centrum av Seinäjoki som håller öppet 24/7.

Härnäst utvidgas verksamhetsnätet i Kauhava, där man i december inledde byggandet av en ny Lähi-ABC och en S-market. Det nya köpcentret vid landsvägen ska enligt plan vara färdigställt inom 20129.

I Eepees verksamhetsnät för trafikbutiksverksamhet och bränslehandel ingår tre ABC-trafikbutiker, sju Lähi-ABC-stationer, två Salebutiker, 21 ABC-automatstationer och tre ABC CarWash-enheter för biltvätt.

7,1 %

Bättre än i fjol

Ansvar:

Ansvaret börjar på mätarfältet

Redan då de viker in på en ABC-station, möts kunderna av ett ansvarsfullt val: Belysningen på mätarfältet och ljustornet sköts med energisnåla LED-lampor. Ljusstyrkan ökas automatiskt, då någon viker in för att tanka.

Läs mer >

– De nya stationerna förses med solpaneler, och vi ökar antalet laddningsstationer för elbilar, fortsätter affärsområdets chef Heli Back. ABC-kedjan gav för drygt tre år sedan ett löfte som gällde inhemskt kött. Enligt löftet ska allt kött som serveras i kedjans restauranger vara inhemskt.

Eepee har som hemmaplansförmån att Atrias fabrik i Nurmo ligger inom verksamhetsområdet. Därför en betydande del av restaurangmaten producerad i grannskapet, på gårdar inom verksamhetsområdet. Eepee föredrar också i övrigt lokala matproducenter: exempelvis potatisen levereras av närliggande
odlare.

Svinnet i styr

Back tar fram en annan ansvarsrelaterad åtgärd, nämligen minskningen av svinn, där man med hjälp av en ledningsmodell har nått goda resultat under året. Chefen och den serviceansvariga i köket gör i samråd upp en daglig plan, och beställer den mängd mat som enligt planen behövs.

– Vi följer upp svinnet vid de olika trafikbutikerna, och om larmgränsen överskrids, leder det till åtgärder. Vi har lyckats minska svinnet betydligt.

Att ta hand om avfallet på rätt sätt är också ansvarsfullt. I Eepee är miljöhänsyn faktiskt en del av den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet.

– Att vi sköter vår interna kommunikation digitalt och undviker att använda
papper i onödan är också ett led i vårt miljöansvar.

82,3

Försäljning 2018

Försäljningens utveckling
2018 - 82,3 MEUR0%
2017 - 76,8 MEUR0%
2016 - 75,2 MEUR0%
2015 - 81,3 MEUR0%
2014 - 89,0 MEUR0%
Case:

Apsi bjuder in på paus

Personalen vid Lähi-ABC Kristinestad har lagt ett fartfyllt år bakom sig. Den tio år gamla enheten förvandlades till en Lähi-ABC, och i anknytning till restaurangen öppnades en Hesburger, den enda i sitt slag inom en radie på hundra kilometer.

Läs mer >

Ombyggnaden, som blev färdig på våren, överträffade alla förväntningar, både de ekonomiska och de som man hade på varsin sida om disken i lokalen. Allt var på plats inför bostadsmässan i Björneborg.

– Särskilt stolt är jag över att lokalen nu är ljus, renlinjig och trivsam. Det är också fint att kundernas långvariga önskan om en Hesburger uppfylldes. Nu känns det som om den alltid hade funnits här, säger trafikbutikschef Henna Keller.

Personalen fick uttrycka sin vägande åsikt om förnyelsen. Efter metamorfosen har arbetet över funktionsgränserna ökat. Keller säger att hennes personal består av verkliga mångsysslare.

– Vi har som princip att ingen lämnas ensam i stora kundflöden, säger hon.

Eftersom enheten ligger i Kristinestad, sköts allt på två språk. I personalen finns också engelsktalande asylsökande, som har anställts via ett program för inlärning i arbetet.

– Mångspråkighet är en enbart positiv utmaning. Vi försöker alltid betjäna kunderna på deras eget språk.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Solen satte folk i rörelse

Resebransch- och bespisningsverksamheten hade framgångar utmed hela året, och var därför också kommersiellt det bästa på en lång tid. Försäljningen av logitjänster ökade med 7,8 procent, och av restaurangtjänster med 4,3 procent.

Alla stora evenemang i Seinäjoki fick sol och ökade besökarsiffror, vilket naturligtvis innebar en supersommar för hotellen och restaurangerna i Seinäjoki För matrestauranger är hettan inte odelat positiv. Hos oss bjuder de stora terrasserna också in matgäster. Pandorna i Etseri gör resmålet ännu attraktivare för familjer.

Efter den starka sommaren följde en lyckad lillajulssäsong. Samarbetet med Rytmikorjaamo och de andra evenemangsarrangörerna fungerade utmärkt. Dessutom tog lillajulsfirarna med glädje till sig Eepees nya koncept som går ut på att den som ser revyprogrammet på restaurang Karma får kombinera det med en restaurangupplevelse på Rosso, Amarillo eller Talriikki.

Green Key handlar om ansvar

På Original Sokos Hotel Vaakuna rådde feststämning i maj, då två år av renovering var över och alla 147 rum var redo inför sommarsäsongen. Över hälften av hotellrummen var helt ur bruk under början av året. Det är därför särskilt glädjande, att kundtillfredsställelseundersökningarna trots renoveringen uppvisade allt bättre siffror och att renoveringen blev en ekonomisk framgång så snart den var klar.

På hotellen var också ansvar och prissättning i fokus utmed året. I juni belönades hotellen med Green Key certifikat, som visar att vi arbetar ansvarsfullt i alla lägen. I oktober implementerades ett nytt system för revenue management, som varje dag prissätter rummen enligt efterfrågan på marknaden.

Utvecklingsarbetet mattades inte av vid årsskiftet. Vid årsskiftet genomfördes en stor renovering av Rosso, där restaurangen fick en look som motsvarar det nya konceptet för kedjan. Coffee House upphörde och intill Rosso öppnades en ny snabbmatskedja, Fafa’s.

Vid slutet av år 2018 bestod Eepees verksamhetsnät i resebransch- och bespisningsverksamheten av Original Sokos Hotel Lakeus, Original Sokos Hotel Vaakuna och 12 restauranger.

5,3 %

Bättre än i fjol

Ansvar:

Officiellt gröna hotell

Original Sokos Hotellen Vaakuna och Lakeus fick år 2018 resebranschens ansedda Green Key-certifikat. För att bli ett officiellt erkänt grönt hotell, ska man uppfylla strikta ansvarskriterier som gäller allt från tvättmedel och vattenförbrukning till matsvinn.

Läs mer >

– Vi koncentrerade oss på de här frågorna i ett halvår. Green Key är för oss en viktig grej, eftersom certifikatet för många kunder och företag är en avgörande faktor vid valet av logi, säger hotellens servicechef Kati Keltamäki.

Kontrollen av rengöringsmedlen som används i hotellen och restaurangköken var en av de mest krävande uppgifterna. Att minska vattenförbrukningen var en annan. Maximiflödet från duscharna och kranarna stryptes i hotellrummen från 12 till 8 liter per minut, för att flödet skulle uppfylla de gröna kraven. Man installerade helt enkelt flödesbegränsare i kranarna.

– Satsningen kostade pengar, men den betalar sig nog i form av billigare vattenräkningar, tror Keltamäki.

Elina Mäki-Opas, affärsområdeschef för restaurangerna, berättar att Eepee redan länge har gått in för närmat och inhemskhet. Härnäst tar man på allvar itu med matsvinnet.

– Målet är att minska matsvinnet som uppstår i den egna verksamheten med 15 procent senast år 2020. Vi ger aktivt akt på var och när det uppstår svinn.

Eepees personal antog miljöskyddsutmaningen med stor entusiasm, och de anställda t.o.m. väntade på att certifikatet skulle tas i bruk. Mäki-Opas betonar, att då ett så här stort företag agerar, har det en vidare betydelse.

– Ansvarsfull verksamhet är välgörenhet mot naturen. Man blir på gott humör av att delta i den.

22,7

Försäljning 2018

Försäljningens utveckling
2018 - 22,7 MEUR0%
2017 - 21,6 MEUR0%
2016 - 23,6 MEUR0%
2015 - 22,5 MEUR0%
2014 - 22,3 MEUR0%
Case:

Förnyade Vaakuna överraskar med mediarum

Ljudåtergivningen är mjuk som sammet, projektorn visar filmen på väggen, och belysningen i rummet ställs i biografläge med en knapptryckning. I de fyra temarummen på Original Sokos Hotel Vaakuna i Seinäjoki har man satsat på filmnjutningen.

Läs mer >

– Med de här rummen har vi gett många gäster en positiv överraskning t.ex. under VM i ishockey, berättar receptionschef Merja Rantala.

Idén om temarum föddes i samband med att samtliga 147 hotellrum och restaurang Talriikki totalrenoverades under en period på totalt två år. Vaakunas nya själ är grundad på evenemangsstadens puls med inslag ur traktens historia inströdda. Där hotellet nu står, verkade sedan 1920-talet en av Finlands äldsta biografer.

– Den legendariska biografens anda lever fortfarande i det år 1991 byggda hotellets fundament. Därifrån har designern också lånat idéer till hotellets interiör, t.ex. guideskyltarna, säger hotellets chef, Merja Kivioja.

Utom från evenemangens puls och filmens värld har designen utgått från dignitet, drama och österbottniskhet. De går igen i alla rum, och samma teman går igen också i receptionen och restaurang Talriikki.

För digniteten står närmast färgerna, där nutria, blå, grön och rosa är de dominerande nyanserna. Belysningen, som kan ändras med en knapptryckning står för det dramatiska. Österbottniskheten framträder i inredningen och textilerna, som till stor del är köpta hos företag som verkar i det egna landskapet.

Bilhandeln

Bilhandeln

Bytesbilarna följande utvecklingsobjekt

Omväxlande är termen som bäst beskriver bilhandelns år som gått. Våren var en tid av framgång, i synnerhet inom handeln med nya bilar. Antalet nyregistreringar var rekordartat stort i april. Däremot greps konsumenterna av ovisshet på höstsidan.

Resultatet var att försäljningen ökade med 3,6 procent från föregående år. Nybilsförsäljningen i Ess Autotalo ökade rejält kraftigare än marknadsgenomsnittet, och eftermarknadsföringen ökade sin försäljning med 4,4 procent. Däremot motsvarade försäljningen av bytesbilar inte alls förväntningarna, och minskade med 9,8 procent från föregående år.

Övergången till ett nytt system för mätning av utsläpp, WLTP, och de till detta anknutna snabba förändringarna i lagen om bilskatt innebar en landsomfattande djupdykning i försäljningen av nya bilar. Den bromsade konsumenternas köplust och antalet nyregistreringar dök.

Motsvarigt sporrade statens skrotningspremiekampanj konsumenterna till köp av en ny bil i januari-augusti. Under kampanjen fick de som köper en ny personbil en skrotningspremie på 1 500–2 500 euro, om de samtidigt lämnade sin minst 10 år gamla bil till återvinning.

Bilhandeln har potential

Framgångarna inom försäljningen av nya bilar fördelade sig i fjol jämnt på alla märken, och det fanns ingen klar stjärna som stack ut. Mot slutet av året kom det ändå bilnyheter med stor potential. Ett exempel är Peugeot 508, en av topparna vid bilutställningen i Geneve, kompakt till storleken och med snygga, lite sportiga linjer.

Vi har beslutat att ta bytesbilshandeln till årets utvecklingsobjekt 2019. Eftersom bytesbilshandeln inte utvecklades enligt förväntningarna, är behovet av förnyelse uppenbart. Marknaden har förändrats, vilket också ställer nya krav på handeln.

Försäljningsdirektör Juha Stenius har lett utvecklingsarbetet sedan oktober. I sin nya roll har han totalansvaret för Ess Autotalos affärsverksamhet och genomförandet av utvecklingsprogrammet för bilhandeln.

Utvecklingsarbetet främjas också av en fastighetsaffär, där Jaskari Kiinteistöt Oy sålde fastigheten i Hyllykallio där Ess Autotalo verkar till Eepee-Kiinteistöt Oy. Eepee kan nu allt effektivare utveckla bilhandelns affärsverksamhet och tjänsterna i Hyllykallio.

I Eepees bilhandel verkade år 2018 Ess Autotalo, Ess Katsastus och S-Etuhuolto.

3,6 %

Bättre än i fjol

Ansvar:

Besiktningen – sista ledet i bilservicen

Ess Autotalo tar hand om bilen under hela dess livscykel Eftermarknadschef Ari Harju berättar att kunderna har varit nöjda med besiktningstjänsten som har verkat under samma tak.

Läs mer >

Eepee gav sig in i besiktningsverksamheten för tre år sedan, så snart det blev möjligt för verkstäder. Hos Ess Autotalo besiktigas personbilar och paketbilar.

– Vanligen går det till så, att kunden hämtar bilen på service, och om besiktningstiden närmar sig, kan bilen besiktigas med en gång, efter servicen och eventuella reparationer. Besiktningsmannen är en för uppgiften utbildad yrkesperson som inte deltar i serviceverksamheten, poängterar Harju.

Ess Autotalo har konkurrenskraftig prissättning på besiktningen, och dessutom får man ju Bonus på avgiften, precis som på alla andra inköp i S-gruppen.

Skrotningspremien är en stor ansvarsgärning

Harju konstaterar att systemet med skrotningspremie har främjat ansvarstagandet. Tack vare systemet har bilparken förnyats snabbare och handeln har stimulerats. Enligt bilbranschens informationscentral nyregistrerades i fjol 120 499 personbilar, den näst största siffran under det här decenniet.

– Alla tjänar på att bilarna på våra vägar har allt mindre utsläpp. Andelen elbilar ökar också hela tiden.

Harju för fram samarbetet med läroanstalter som en ansvarsfaktor. Ess Autotalo sysselsätter kontinuerligt praktikanter från olika årskurser i Koulutuskeskus Sedu och Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Också avfallet tas om hand enligt alla konstens regler.

– Man kan hämta sina gamla bilbatterier och däck till oss för återvinning. Vår betjäningsdisk har LED-belysning redan nu, härnäst står verkstaden i tur, säger Harju.

11,0

Försäljning 2018

Försäljningens utveckling
2018 - 11,0 MEUR0%
2017 - 10,6 MEUR0%
2016 - 9,2 MEUR0%
2015 - 10,3 MEUR0%
2014 - 9,0 MEUR0%
Case:

Mer energi i handeln med bytesbilar

– Högskolestudierna i bilhandel försiggår i mötet med kunderna, säger Juha Stenius, ny försäljningsdirektör på Ess Autotalo.

Läs mer >

Hans roll är ny i Eepee. Som utvecklare av affärsverksamheten har han helhetsansvaret för bilhandelsverksamheten och för genomförandet av utvecklingsprogrammet för bilhandeln. Det nästa stora steget är att utveckla handeln med bytesbilar.

– I handeln med nya bilar och konkurrensen på marknaden klarar vi oss faktiskt rätt bra. De stora tillväxtmöjligheterna finns i handeln med bytesbilar. Målet är ett mångsidigare utbud av bytesbilar, säger Stenius.

Stenius kom till Eepee från Rinta-Joupin Autoliike, där han senast verkade vid inköpskontoret i Helsingfors som inköpare. Stenius, som föddes i Pudasjärvi, inledde sina egna ‘högskolestudier’ vid en liten bilaffär i Kempele. Hans morfar, som sålde lastbilar i Seinäjoki och Åbo, inspirerade till yrkesvalet.

– Jag uppskattar verkligen allt det som jag har fått lära mig i samarbetet med erfarna försäljare. Jag har tagit till mig köpslåendekulturen och säljarbetet, som kräver människokännedom, psykologi, känsla för situationer, förhandlingsvana och insikter om handelns strukturer och marknaden.

– Att köpa in bytesbilar är på sitt sätt också försäljning. Kunden måste köpa tanken att det är med just dig som hen vill göra handel, säger han.

Stenius själv gillar fyrhjulsdrift – han kör en pickup, Isuzu D-Max. Den använder han både på fritiden och som representationsbil.

– Jag trivs när det finns markfrigång och hästkrafter. Då blir det inga problem ens på riktigt dåliga vägar.