Eepees
år

kimmo-simberg

”Antalet ägarkunder var vid slutet av året 89 963, totalt 73 procent av hushållen i vårt verksamhetsområde.”

2017, ett år av förändringar

År 2017 går till annalerna som ett år av förändringar i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee; vi sålde nämligen hela aktiestocken i Eepee Agri Oy till Hankkija Oy. Köpebrevet undertecknades den 24 april 2017 och köpet genomfördes den 11 januari 2018.

Eepee Agri Oy var ett helägt dotterbolag till Eepee. Eepees nätverk inom lantbruks- och järnhandeln omfattade vid slutet av år 2017 fyra S-Rautaenheter och sju Agributiker. Dessutom verkade totalt nio Multasormi-trädgårdsbutiker i anslutning till enheterna.

Avyttringen av affärsområdet var för Eepee ett stort och svårt beslut, som ändå sågs som den bästa lösningen för alla. Hankkija är en stor och stark, på branschen specialiserad aktör, som med sitt kunnande stärker hela livsmedelsklustrets verksamhet i landskapet.

Eepees totalförsäljning år 2017 uppgick till 541,7 miljoner euro och ökade med ca 5,9 miljoner euro, dvs. 1,1 procent, från föregående år. Det operativa resultatet, 10,5 miljoner euro, var på föregående års nivå. Verksamhetsresultatet före skatt sjönk till 7,4 miljoner euro, en minskning från fjolårsresultatet 10,5 miljoner euro. Verksamhetsresultatet tyngdes i synnerhet av Eepee Agri Oy:s förlust och de till avyttringen av bolaget anknutna nedskrivningarna av engångskaraktär.

Tillväxt i synnerhet inom markethandeln

Den euromässiga försäljningen ökade främst inom markethandeln, där vår marknadsandel stärktes från föregående år inom både daglig- och bruksvarusektorn. Till detta bidrog också, att julhandeln var betydligt livligare än föregående år.

Likaså ökade trafikbutiksverksamhetens försäljning en aning. Till detta bidrog dels den stegrade prisnivån på bränslen och den nya ABC CarWash-enhetens framgångsrika verksamhet i Hyllykallio, Seinäjoki.

Inom bilhandeln gladde i synnerhet nybilsförsäljningens uppsving från föregående år. Tillväxten var betydligt kraftigare än branschgenomsnittet. Handeln med bytesbilar uppvisade ändå en anspråkslös utveckling.

Försäljningen inom logi- och restaurangverksamheten sjönk från föregående år inom både hotell- och restaurangsektorn. Utom renoveringen av hotell Vaakuna bidrog också det mindre antalet evenemang i Seinäjoki till minskningen. Den stora byggarbetsplatsen vid Keskustori minskade också restaurangernas attraktionskraft.

Över 6 000 nya ägarkunder

Under året fick vi totalt över sex tusen nya ägarkunder. Antalet ägarkunder var vid slutet av året 89 963, totalt 73 procent av hushållen i vårt verksamhetsområde. Eepee belönade sina ägarkunder med i genomsnitt 183 euro per ägarkundshushåll. Våra ägarkunder samlade 14 miljoner euro i Bonus och 0,3 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade Eepee 1,6 miljoner euro i ränta på andelskapitalet.

År 2017 uppgick våra investeringar till totalt tio miljoner euro. Det största projektet var totalrenoveringen av Original Sokos Hotel Vaakuna, som blir slutgiltigt klart till sommaren 2018.

Efter försäljningen av Eepee Agri kan vi allt bättre fokusera på vår kärnverksamhet, konsumenthandeln, och styra investeringarna och utvecklingsresurserna till utvidgningar av verksamhetsnätet som gagnar den nuvarande affärsverksamheten och till förbättring av affärsområdenas konkurrenskraft och servicenivå. Även efter avyttringen av Eepee Agri kommer vi att fortsätta handeln med brännolja. Likaså fortsätter trädgårdshandeln vid Prisma Hyllykallio i Seinäjoki.

Jag tackar å det varmaste Eepees personal, förvaltning, samarbetspartner och ägarkunder för det gångna året. Ett särskilt tack också till de anställda vid Eepee Agri, vi hoppar att framtiden i de nya färgerna ser ljus ut.

Låt oss tillsammans fortsätta vårt goda arbete för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas och regionens bästa.

Kimmo Simberg
verkställande direktör

Eepees år

Eepee-koncernens totalförsäljning uppgick år 2017 uppgick till 541,7 miljoner euro och ökade med ca 5,9 miljoner euro, dvs. 1,1 procent, från föregående år. Det operativa resultatet, 10,5 miljoner euro, var på föregående års nivå. Verksamhetsresultatet före skatt sjönk till 7,4 miljoner euro.

541,7

Eepees totalförsäljning år 2017

10,5

Operativa resultatet 2017

7,4

Överskottet före skatt

+-0,0

Vid föregående års nivå

-3,1

Lägre än förra året

2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%
+5,9

Bättre än i fjol

541,7

Eepees totalförsäljning år 2017

+5,9

Bättre än i fjol

10,5

Operativa resultatet 2017

+-0,0

Vid föregående års nivå

7,4

Överskottet före skatt

-3,1

Lägre än förra året

2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535,8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%

Koncernen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i siffror 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Försäljning milj.€ 541,7 535,8 533,8 560,4 564,1 561,7
Bonusförsäljning milj.€ 362,4 345,2 340,2 353,2 355,4 353,5
Andelen bonusförsäljning % 67 65 64 63 63 63
Omsättning milj.€ 444,6 438,7 437,2 458,6 462,4 463
Avskrivningar enligt plan milj.€ 10,0 9,8 10,5 10,2 10 9,7
Överskott före skatt milj.€ 7,4 10,5 9,5 9 6,6 8
Finansieringsresultat milj.€ 16,5 18,3 18,1 17,3 15,6 15,9
Direkta skatter milj.€ 2,6 2,0 1,9 1,8 1,0 1,9
Räkenskapsperiodens överskott efter skatt milj.€ 4,7 8,5 7,6 7,1 5,6 6,1
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 7,2 7,1 6,8 6,3 4,9 6,2
Investeringart milj.€ 10,0 6,8 6,3 7,8 16,8 10,7
Balansräkningens slutsumma milj.€ 197,3 198,9 202,8 205,6 209,8 210,6
Soliditet % 66,7 65 60 56,1 52 49,6
Antal ägarkunder 89 963 83 794 79 501 75 558 72 712 69 506
Ägarhushållstäckning % 73 72 71 70 70 68
Bonus milj. € 14,0 14,9 14,3 14,4 14,4 14,1
Ränta på insatsen milj. € 1,6 1,5 1,5 1 1,3 1,3
Personal 1 225 1 333 1 312 1 336 1 296 1 292

Försäljning per affärsområde 2017

Markethandeln

340,8

MEUR

+8,6

MEUR (+ 2,6 %)

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

76,8

MEUR

+1,6

MEUR (+ 2,1 %)

Resebransch- och bespisningsverksamheten

21,6

MEUR

-2,0

MEUR (- 8,7 %)

Bilhandeln

10,6

MEUR

+1,4

MEUR (+ 15 %)

Lantbruks- och järnhandeln

90,4

MEUR

-3,6

MEUR (- 3,8 %)

Eepees servicenät 2018

Alahärmä

S-market, ABC-automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC-automatstation

Vindala

S-market, ABC-automatstation

Alajärvi

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Ylihärmä

S-market, ABC-automatstation

Kauhava

S-market, ABC-automatstation

Ylistaro

S-market, ABC-automatstation

Lappo

S-market, Sale, Lähi-ABC

Kuortane

S-market, ABC-automatstation

Lehtimäki

S-market, ABC-automatstation

Soini

S-market, ABC-automatstation

Etseri

S-market, Lähi-ABC

Töysä

Sale, ABC-automatstation

Alavo

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Peräseinäjoki

S-market, ABC-automatstation

Seinäjoki

S-market (4 st), ABC-automatstation och trafikbutiksverksamheten, Fransmanni, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Coffee House, Rosso, Hesburger (2 st), Emotion, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, Sale, ABC-automatstation och ABC CarWash

Jalasjärvi

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten

Kurikka

S-market, ABC-automatstation

Ilmola

S-market (2 st), Lähi-ABC och ABC-automatstation

Koskenkorva

S-market, ABC-automatstation

Jurva

S-market, ABC-automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten och ABC CarWash, Hesburger

Närpes

S-market, ABC-automatstation

Östermark

S-market, Lähi-ABC och ABC CarWash

Kaskö

Sale, ABC-automatstation

Kristinestad

S-market, Lähi-ABC, Sale, Hesburger

Bötom

Sale, ABC-automatstation

Storå

S-market, ABC-automatstation

Lapväärtti

Sale
Näytä Eepeen toimialueet

Alahärmä

S-market, ABC automaattiasema, Ässän Kaffila, Hesburger

Alajärvi

S-market, ABC liikennemyymälä, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Alavus

S-market, ABC liikennemyymälä, Hesburger, Eepee Agri

Ilmajoki

S-market (2 kpl), ABC liikennemyymälä ja automaattiasema, Eepee Agri, Multasormi

Isojoki

S-market, ABC automaattiasema

Jalasjärvi

S-market, ABC liikennemyymälä, Hesburger, Eepee Agri, Multasormi

Jurva

S-market,
ABC automaattiasema

Karijoki

Sale,
ABC automaattiasema

Kaskinen

Sale,
ABC automaattiasema

Kauhajoki

S-market, ABC liikennemyymälä ja Car Wash, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Kauhava

S-market, ABC automaattiasema

Kortesjärvi

S-market, ABC automaattiasema, Eepee Agri

Kuortane

S-market, ABC automaattiasema

Kurikka

S-market, ABC automaattiasema

Kristiinankaupunki

S-market

Lapua

S-market, Sale,
ABC liikennemyymälä, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Lapväärtti

Sale, ABC liikennemyymälä

Lehtimäki

S-market, ABC automaattiasema

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Eepee Agri, Multasormi, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, Sale, ABC automaattiasema ja CarWash

Närpiö

S-market, ABC automaattiasema, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Peräseinäjoki

S-market, ABC automaattiasema

Seinäjoki

S-market (4 kpl), ABC automaattiasema ja liikennemyymälä, Fransmanni, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Coffee House, Rosso, Hesburger (2 kpl), Emotion, Karma, Sokos Hotel Lakeus ja Vaakuna, Sale

Soini

Sale,
ABC automaattiasema

Teuva

S-market,
ABC liikennemyymälä ja Car- Wash, Eepee Agri, Multasormi

Töysä

Sale,
ABC automaattiasema

Ylihärmä

S-market, ABC automaattiasema, Eepee Agri, Multasormi

Ylistaro

S-market

Vimpeli

S-market, ABC automaattiasema

Ähtäri

S-market, ABC liikennemyymälä

VERKSAMHETSIDE


Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet

ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner
åt sina ägarkunder.

VISION

Våra ägarkunders favorit
– Överlägsen nytta och den bästa
betjäningen i den egna butiken.

VÄRDERINGAR

Vår verksamhet styrs av värderingar
grundade på kooperation.

Personalen

I februari 2018 premierades Eepee som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Vi placerade oss på tredje plats i en årlig jämförelse, som utförs av undersökningsföretaget Corporate Spirit och i vilken ca 100 000 anställda vid olika företag deltar. Endast ca 6 procent av arbetsplatserna som bedöms når AAA, den bästa och också Eepees klassificering.

Resultatet visar att Eepees personal är motiverad och arbetar för att företaget ska nå sina mål och få affärsverksamheten att växa. Att arbetsplatsen är inspirerande är viktigt för såväl personal och kunder som för nya aspiranter på anställning. Människorna vill göra sitt bästa, och budskap om en lyhörd, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare som är stadd i utveckling når långt.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa uppskattas som arbetsgivare bl.a. på grund av den goda atmosfären och det högklassiga chefsarbetet. Vi erbjuder vår personal ett storföretags fördelar och en intressant arbetsmiljö, där man har möjligheter att lära sig, utvecklas och utvidga sitt kunnande. Eepees motto är: vi skapar vår egen butik tillsammans. Vi uppskattar varandras arbetsinsats och sköter på så sätt både vår egen och kompisens välbefinnande i arbetet. Detta uttrycks som en samhörighet, som också avspeglas inom såväl kundtillfredsställelse som resultat.

1225

Vid slutet av året hade Eepee 1225 anställda

935

Av hela personalen var antalet fast anställda 935 personer

36 %

Av de fasta anställningarna var 36 % på heltid

Praktikantplatser för hundratals unga

Samarbetet med läroanstalter står också högt i kurs i Eepee. Vi har tillsammans med yrkesläroanstalten Sedu ordnat utbildningar för arbetsplatsguider, som fortsätter under våren 2018. Syftet med utbildningarna är att förstärka beredskapen till handledning på arbetsplatsen samt att främja beredskapen för styrning, bedömning och planering av inlärning i arbetet. Utbildningen tar också upp reformen av yrkesutbildningen.

Vi är den största enskilda arbetsgivaren inom servicebranschen i hela landskapet, och det är viktigt att vi har tillgång till kunniga proffs. Största delen av våra framtida eepeeanställda utbildas vid yrkesläroanstalter. Många unga inom vårt landskap får sin första kontakt med vårt handelslag – och t.o.m. arbetslivet – under praoperioder hos oss, under inlärnings- eller praktikperioder eller som sommaranställda. Eepee erbjuder varje år hundratals unga tillfällen till inlärning i arbetet och praktikplatser. Sommarsäsongen 2017 anställde Eepee 248 säsongarbetare och 610 sommarpraktikanter.

610

Säsongarbetare sommarsäsongen 2017

248

Sommarpraktikanter sommarsäsongen 2017

Under år 2017 tog vi i vår personaltidning Eepeeläinen upp betydelsen av arbetsgemenskapens betydelse för alla eepeeanställdas välbefinnande i arbetet (1/2017). Vi uppmuntrade hela personalen att gå igenom webbutbildningen Jokainen meistä on tunteiden tartuttaja. Dessutom genomförde vi för närchefer workshopar i välbefinnande i arbetet, som fortsätter år 2018. Under workshoparna delar vi erfarenheter och söker sätt att klara svåra situationer i vardagen, strukturera vårt eget arbete och utveckla vår identitet som yrkesutövare.

År 2017 planerade vi också ibruktagnings- och utbildningsprojekt för arbetsskiftsplaneringssystemet Elli i samråd med representanter för de olika affärsområdena. Under loppet av 2018 kommer samtliga chefer och förmän med vikarier att få utbildning i användning av systemet.

Det är viktigt att också fysiken och psyket är i skick om vi ska orka sköta jobbet både nu och i framtiden. Därför erbjuder vi alla kulturintresserade eepeeanställda KulttuuriPassi utöver SporttiPassi, som vi redan har i bruk sedan tidigare. Vi ska också i fortsättningen se om både vårt eget och hela gemenskapens välbefinnande.

Ägarkundsrelationen

Vid slutet av år 2017 hade Eepee 89 963 ägarkunder. Antalet ökade under året med över sextusen personer. Vår hushållstäckning var vid slutet av året över 73 procent.

Bonusförsäljningen till ägarkunderna uppgick till 362,4 miljoner euro. Eepee belönade sina ägarkunder med i genomsnitt 183 euro per ägarkundshushåll. Ägarkunderna i Eepee samlade 14,0 miljoner euro i Bonus och 0,3 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade Eepee 1,6 miljoner euro i ränta på andelskapitalet.

89963

Vid slutet av året uppgick antalet ägarkunder i Eepee till (+ 6 169)

14,0

Ägarkunderna fick totalt 14,0 miljoner euro i Bonus

3,0

MILJON KUNDER I FINLAND

S-Banken

S-Banken är en finländsk full service-bank, vars centrala uppgift är att göra kundernas vardag smidigare. Detta genomför banken genom att erbjuda enkla och nyttiga lösningar för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande och placeringar samt för finansiering av anskaffningar.

S-Bankens verksamhet grundar sig på enkla produkter, snabb och aktiv betjäning, transparent prissättning, bra tillgänglighet och samarbete med handeln. S-Banken satsar kraftigt på utveckling av digitala tjänster och har som mål att producera den bästa digitala banktjänsthelheten i Finland.

Som spjutspets för de digitala tjänsterna fungerar den internationellt prisbelönta appen S-mobil, som på ett genialiskt sätt sammanför kundrelationen till handeln och banken och LokalTapiolas försäkringar. S-Bankens kunder har tagit S-mobil till sig, och över 70 procent av den digitala kommunikationen med banken försiggår mobilt.

Den bästa betjäningen på över 700 verksamhetsställen

De avgiftsfria grundläggande banktjänsterna, dvs. brukskonto, ett internationellt betalkort och bankkoder är kännbara förmåner, som ägarkunder i S-gruppen får i sin egen bank.

S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet. Man kan ta ut och sätta in kontanter vid kassan på närmare ettusen av S-gruppens verksamhetsställen. Man kan också enkelt sköta sina finanser på webbanken, i appen S-mobil och via kundtjänsten per telefon eller chatt och på sociala mediers kanaler.

S-Banken erbjuder enkla och bekvämaalternativ för sparande och placeringar. Privatbankstjänster och heltäckande förmögenhetsförvaltning erbjuder S-Banken under varumärket FIM. S-Banken-koncernens fonder och förmögenhetsförvaltningstjänster produceras av FIM Kapitalförvaltning.

I de mest krävande bankärendena kan kunderna vända sig till S-Bankirerna, som betjänar sina kunder i de centrala tillväxtcentren. Genom distanskonferens på webben kan S-Bankirerna hjälpa sina kunder oberoende av var dessa befinner sig.

Banken ägs av SOK (37,5 %), regionahandelslagen i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola Skadeförsäkring (10 %), LokalTapiola Livbolag (3,5 %), LokalTapiolas regionbolag (10 %) och Elo (1,5 %). S-Banken har som tecken på sin inhemskhet beviljats emblemet Nyckelflaggan.

Tre miljoner kunder

Vid slutet av år 2017 hade S-Banken tre miljoner kunder. De förfogade över totalt 2,1 miljoner VISA-kort utställda av S-Banken. Över 1,8 miljoner kunder hade vid slutet av året tagit i bruk bankens bankkoder med vilka man kan använda webbanken och S-mobil. Till och med slutet av år 2017 hade S-mobil laddats ned i över 1,3 miljoner telefoner eller pekplattor.

Vid slutet av året var den totala depositionsstocken i S-Banken 5 005,8 miljoner euro och kreditstocken 3 724,9 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat för hela året var 16,0 miljoner euro och dess soliditet 16,7 procent.

Samarbete med intressegrupper och sponsring

Eepee stödde under år 2017 kultur, idrott och samhällelig verksamhet med totalt 424 929 euro. Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det sydösterbottniska nätverket av högskolor, Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna i landskapet praktikantplatser, platser för inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar för yrkesexamina och andra gemensamma projekt.

Eepee samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Eepee och Finlands Röda Kors distrikt Västra Finland fortsatte samarbetet som bedrivs under det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och Finlands Röda Kors. Likaså fortsatte samarbetet med Mannerheims Barnskyddsförbund som en del av det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och MBF. Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Tangomarknaden, Ilmajoki Music Festival och Lapua Festivals.

424929€

SPONSORING OCH FINANSIELL STÖD I 2017

Principerna för Eepees miljövård

I Eepee är miljöhänsyn en del av den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet. Miljöskydd och miljörisker beaktas i all verksamhet.
Som ett led i utvecklingsstrategin för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Miljöfrågorna beaktas brett vid utformningen av investeringsplanerna för nya enheter. Eepee hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik. Den miljömässigt ansvarskännande verksamheten förbättrar kundbetjäningen och verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ansvarighetsrapportering

Uppgifterna för 2017 om Eepees ansvar ingår i den översikt över samhällsansvar som S-gruppen offentliggör våren 2018, I översikten behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.

S-gruppen

S-gruppen är en stor finsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen i Finland. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 20 regionhandelslag och sju lokala handelslag. Medlemmarna – ägarkunderna – i handelslagen äger handelslagen, som i sin tur äger centralaffären SOK.

Syftet med S-gruppens affärsverksamhet är att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna. Gruppens mål är att överallt i Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster och ett stort verksamhetsnätverk. Kundens behov av tjänster och att underlätta i vardagen genom att tillhandahålla nyttiga tjänster och förmåner är utgångspunkten för all verksamhet.

Verksamheten grundar sig på följande värden:

  • Vi finns för kunden.
  • Vi tar ansvar för människor och miljö.
  • Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är resultatrik.

S-gruppens affärsverksamhet

S-gruppens viktigaste affärsområden är markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. S-Banken erbjuder dessutom banktjänster. Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels och många andra för finländarna välbekanta kedjor är verksamhetsställen i S-gruppen. Utom på hemmamarknaden har Prisma och Sokos Hotellen verksamhet i Ryssland och Estland.