Eepees
år

kimmo-simberg

”Personalens positiva energi smittade av sig på kunderna.”

Den goda andan materialiserades som tillväxt

År 2018 var för Eepee ett år av framgångar, ett år som kantades av entusiastisk kundtjänst, lyckade sommarevenemang, starka investeringar och sol.

Eepees år 2018 var exceptionellt lyckat, och det jämnt över alla affärsområden. Framgång föder framgång och leder till nya framgångar.

Den nationella personaltillfredsställelseenkäten vet berätta att vi har blivit den mest inspirerande arbetsplatsen i Finland. Personalens välbefinnande och goda energi är grunden till allt, och det syns också på indikatorerna för kundtillfredsställelse. Då vi dessutom gjorde lyckade investeringar och vädret bidrog med tydliga årstider, ökade försäljningen inom alla affärsområden.

Affärsområdenas totalförsäljning var 471,9 miljoner euro och det operativa resultatet 14,6 miljoner euro. Den jämförbara försäljningsökningen från föregående år var 20,5 miljoner euro, 4,5 procent. Motsvarigt investerade Eepee 18,7 miljoner euro i sitt verksamhetsnät, nästan en fördubbling av föregående års investeringar (10 milj. €).

Fyra starka affärsområden

Eepees marketar besöktes i fjol av 14,5 miljoner kunder, 200 000 fler än under föregående år. Försäljningen ökade med 3,6 procent, och nätet utvidgades med två enheter: Sale Bötom och S-market Tanelinranta. Inom markethandeln gjordes Eepees genom tiderna största investeringar – mot slutet av året inleddes byggarbetena på S-market Pajuluoma, som slår upp dörrarna på våren, och på S-market och Lähi-ABC i Kauhava, som bägge öppnas under den senare delen av 2019.

Resebransch- och bespisningsverksamhetens försäljning ökade med 5,3 procent. Det härliga terrassvädret bidrog till försäljningen i synnerhet vid restaurangerna. Till det ökade kundflödet bidrog också att den stora renoveringen av Original Hotel Sokos Vaakuna blev färdig i slutet av
maj och de stora evenemangen, som alla bidrog till att besökarantalet var större än föregående år.

Trafikbutikernas försäljning ökade med 7,1 procent. Tillväxten är ett uttryck för det utmärkta mottagandet som kedjan Lähi-ABC har fått. ABC Seinäjoki och Lähi-ABC Kristinestad genomgick lyckade renoveringar. Sifforna påverkas också av den höjda bränsleprisnivån och av försäljningen av brännolja som nyligen har övergått till det här affärsområdet.

Eepee lyckades också öka sin försäljning med 3,6 procent trots det svåra marknadsläget och de snabba ändringarna inom lagstiftningen för bilskatt. Försäljningen av nya bilar översteg betydligt marknadens tillväxt, men försäljningen av bytesbilar minskade. Det är en sak som vi måste ta itu
med under det innevarande året.

Över 90 000 ägarkunder

Vid slutet av år 2018 hade Eepee 91 816 ägarkunder. Antalet ökade med 1 853 under året, och hushållstäckningen inom verksamhetsområdet steg till närmare 74 procent.

I fjol belönade Eepee för första gången någonsin sina ägarkunder med återbäring av överskott, till ett belopp av 1,4 miljoner euro. Våra ägarkunder fick 0,4 miljoner euro som ränta på andelskapitalet och 0,3 miljoner euro som betalningssättsförmån. Dessutom samlade ägarkunderna 13,2 miljoner euro i Bonus för sina inköp.

För år 2019 har Eepees styrelse godkänt en verksamhetsplan, som utgår från att försäljningen ökar från fjolåret, och att resultatutvecklingen är likadan som eller något svagare än fjolårets. Försäljningsökningen ska genereras främst i de nya enheternas, men på grund av utvidgningarna av verksamhetsnätet och renoveringarna av enheter, är en resultatförbättring en stor utmaning.

Det viktigaste av allt är, att vi också i fortsättningen bibehåller den goda andan i vår arbetsgemenskap och vår prestationskultur. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga betjäning.

Kimmo Simberg
verkställande direktör

Eepees år

Eepees totalförsäljning uppgick år 2018 till 471,9 miljoner euro. Den jämförbara försäljningsökningen från föregående år var 20,5 miljoner euro, 4,5 procent, då man beaktar försäljningen av Eepee Agri Oy till Hankkija Oy i januari. Rörelseresultat steg till 14,6 miljoner euro efter att ha varit 10,5 miljoner euro året innan och verksamhetsresultatet före skatt steg till 13,5 miljoner euro från fjolårsresultatet 7,4 miljoner euro.

471,9

Eepees totalförsäljning år 2018

14,6

Operativa resultatet 2018

13,5

Överskottet före skatt

+4,1

Bättre än i fjol

+6,1

Bättre än i fjol

2018 - 471,9 MEUR0%
2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
+4,5 %

Jämförbar tillväxt

471,9

Eepees totalförsäljning år 2018

+4,5%

Bättre än i fjol

14,6

Operativa resultatet 2018

+4,1

Bättre än i fjol

13,5

Överskottet före skatt

+6,1

Lägre än förra året

2018 - 471,9 MEUR0%
2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535,8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%

Koncernen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i siffror 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Försäljning milj.€ 471,9 541,7 535,8 533,8 560,4 564,1
Bonusförsäljning milj.€ 320,8 362,4 345,2 340,2 353,2 355,4
Andelen bonusförsäljning % 68 67 65 64 63 63
Omsättning milj.€ 387,5 444,6 438,7 437,2 458,6 462,4
Avskrivningar enligt plan milj.€ 9,8 10,0 9,8 10,5 10,2 10
Överskott före skatt milj.€ 13,5 7,4 10,5 9,5 9 6,6
Finansieringsresultat milj.€ 21,7 16,5 18,3 18,1 17,3 15,6
Direkta skatter milj.€ 2,6 2,6 2,0 1,9 1,8 1,0
Räkenskapsperiodens överskott efter skatt milj.€ 10,9 4,7 8,5 7,6 7,1 5,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 9,1 7,2 7,1 6,8 6,3 4,9
Investeringart milj.€ 18,7 10,0 6,8 6,3 7,8 16,8
Balansräkningens slutsumma milj.€ 190,4 197,3 198,9 202,8 205,6 209,8
Soliditet % 74,0 66,7 65 60 56,1 52
Antal ägarkunder 91 816 89 963 83 794 79 501 75 558 72 712
Ägarhushållstäckning % 74 73 72 71 70 70
Bonus milj. € 13,2 14,0 14,9 14,3 14,4 14,4
Ränta på insatsen milj. € 0,4 1,6 1,5 1,5 1 1,3
Personal 1 153 1 225 1 333 1 312 1 336 1 296

Försäljning per affärsområde 2018

Markethandeln

353,0

MEUR

+12,2

MEUR (+ 3,6 %)

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

82,3

MEUR

+5,5

MEUR (+ 7,1 %)

Resebransch- och bespisningsverksamheten

22,7

MEUR

+1,2

MEUR (+ 5,3 %)

Bilhandeln

11,0

MEUR

+0,4

MEUR (+ 3,6 %)

Eepees servicenät 2019

Alahärmä

S-market, ABC-automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC-automatstation

Vindala

S-market, ABC-automatstation

Alajärvi

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Ylihärmä

S-market, ABC-automatstation

Kauhava

S-market, ABC-automatstation

Ylistaro

S-market, ABC-automatstation

Lappo

S-market, Sale, Lähi-ABC

Kuortane

S-market, ABC-automatstation

Lehtimäki

S-market, ABC-automatstation

Soini

S-market, ABC-automatstation

Etseri

S-market, Lähi-ABC

Töysä

Sale, ABC-automatstation

Alavo

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Peräseinäjoki

S-market, ABC-automatstation

Seinäjoki

S-market (5 st), ABC-automatstation och trafikbutiksverksamheten, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Fafa's, Rosso, Hesburger, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale (2 st)

Nurmo

S-market, Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Emotion, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, ABC-automatstation och ABC CarWash

Jalasjärvi

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten

Kurikka

S-market, ABC-automatstation

Ilmola

S-market (2 st), Lähi-ABC och ABC-automatstation

Koskenkorva

S-market, ABC-automatstation

Jurva

S-market, ABC-automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten och ABC CarWash, Hesburger

Närpes

S-market, ABC-automatstation

Östermark

S-market, Lähi-ABC och ABC CarWash

Kaskö

Sale, ABC-automatstation

Kristinestad

S-market, Lähi-ABC, Sale, Hesburger

Bötom

Sale, ABC-automatstation

Storå

S-market, ABC-automatstation

Lapväärtti

Sale
Näytä Eepeen toimialueet

Alahärmä

S-market, ABC-automatstation

Alajärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Alavo

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Ilmola

S-market, Lähi-ABC, ABC-trafikbutiksverksamheten

Storå

S-market, ABC automatstation

Jalasjärvi

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten

Jurva

S-market,
 ABC-automatstation

Bötom

Sale,
 ABC-automatstation

Kaskö

Sale,
 ABC-automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten, ABC-CarWash, Hesburger

Kauhava

S-market, ABC-automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC-automatstation

Koskenkorva

S-market, ABC-automatstation

Kuortane

S-market, ABC-automatstation

Kurikka

S-market, ABC-automatstation

Kristinestad

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Lappo

S-market, Sale,
 Lähi-ABC

Lapväärtti

Sale

Lehtimäki

S-market, ABC-automatstation

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, S-market, ABC-automatstation och ABC-CarWash

Närpes

S-market, ABC-automatstation

Peräseinäjoki

S-market, ABC-automatstation

Seinäjoki

S-market (5 st), ABC-automatstation och trafikbutiksverksamheten, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Fafa’s, Rosso, Hesburger, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale (2 st)

Soini

Sale,
 ABC-automatstation

Storå

S-market,
 ABC-automatstation

Östermark

S-market,
 Lähi-ABC, ABC-CarWash

Töysä

Sale,
 ABC-automatstation

Ylihärmä

S-market, ABC-automatstation

Ylistaro

S-market, ABC automatstation

Vindala

S-market, ABC-automatstation

Etseri

S-market, Lähi-ABC

VERKSAMHETSIDÉ


Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet

ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner
åt sina ägarkunder.

VISION

Våra ägarkunders favorit
– Överlägsen nytta och den bästa
betjäningen i den egna butiken.

VÄRDERINGAR

Vår verksamhet styrs av värderingar
grundade på kooperation.

Eepee är den mest inspirerande arbetsplatsen i Finland

Eepee är en inspirerande arbetsplats för att man här bryr sig om, uppskattar och uppmuntrar sina arbetskamrater. Företaget bidrar genom att stöda chefsarbetet och satsa på välbefinnande i arbetet. Med det här receptet tog Eepee första platsen bland stora organisationer i en jämförelse mellan de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland.

Erkännandet grundar sig på personalenkäter som undersökningsföretaget Corporate Spirit har genomfört i hundratals organisationer i Finland och som under året besvarats av drygt 80 000 anställda. De mest inspirerande arbetsplatserna har en motiverad personal som har tagit till sig företagets värderingar och är färdig att satsa extra för att nå för organisationen viktiga målsättningar.

I Eepee anser man att bra samarbete och förtroende mellan personalen, cheferna, ledningen och stödfunktionerna är det allra viktigaste. Det här har man medvetet satsat på i den här sydösterbottniska arbetsgemenskapen med 1 200 medlemmar; mår personalen bra, avspeglas det direkt i kundtillfredsställelsen.

1153

Eepeeanställda vid slutet av år 2018

870

fast anställda

23 %

fast anställda på heltid

Arbete för hundratals unga

Eepee är landskapets största arbetsgivare inom servicebranschen. Vid slutet av år 2018 sysselsatte vi 1 153 personer. Personalstyrkan minskade med 72 personer eftersom fjolårssiffran inkluderar de 80 anställda vid Eepee Agri Oy som övergick till Hankkija Oy. Frånser man från dem, ökade personalstyrkan med åtta personer.

Tillgången på kompetenta proffs är ett livsvillkor för Eepee, och största delen av våra framtida anställda utbildas vid yrkesläroanstalter. Därför är samarbetet med läroanstalter värdefullt.

Hundratals unga i vårt landskap får sin första kontakt med vårt handelslag – och t.o.m. arbetslivet – under praoperioder, inlärnings- eller praktikperioder eller som sommaranställda vid Eepees verksamhetsställen. Tillsammans med yrkesläroanstalten Sedu ordnat utbildningar för arbetsplatshandledare med syftet att stärka orienteringen och främja deras förmåga att styra, bedöma och planera inlärningen i arbetet.

408

Säsongarbetare sommarsäsongen 2018

303

Sommarpraktikanter sommarsäsongen 2018

På väg framåt

S-gruppens verksamhetsställen på olika håll i landskapet erbjuder många alternativ för personer som byter hemort, arbetsuppgift eller t.o.m. bransch. En del av personalen kommer till Eepee fören kort tid, t.ex. för att förtjäna lite under studietiden. Andra stannar längre och gör karriär hos oss. Eepee förhåller sig positivt till bägge sätten.

Eepee ombesörjer aktivt även personalens kompetens och dess utveckling. Det är viktigt i en organisation som Eepee, där olika kundtjänstrelaterade uppgifter har en framträdande roll. Genom att stöda utbildningssträvandena vill Eepee bl.a. främja ork och välbefinnande.

År 2018 ordnade Eepee ca 270 utbildningar, och cirka 60 procent av personalen deltog i olika utbildningar. Största delen av utbildningarna fokuserade på kundbetjäning, men tog också upp kommunikation och ledarskap. Många eepeeanställda avlägger också onlinekurser på eJollas.

Ägarkundsrelationen

Vid slutet av år 2018 hade Eepee 91 816 ägarkunder. Antalet ökade med 1 853 under året, och hushållstäckningen inom verksamhetsområdet steg till närmare 74 procent. I fjol belönade Eepee för första gången någonsin sina ägarkunder med återbäring av överskott, till ett belopp av 1,4 miljoner euro.

Ägarkunderna i Eepee belönades under året med totalt 15,3 miljoner euro, i genomsnitt 167 euro per medlem. Ägarkunderna i Eepee samlade 13,2 miljoner euro i Bonus och 0,3 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade Eepee 0,4 miljoner euro i ränta på andelskapitalet. Bonusförsäljningen till ägarkunder uppgick till 321 miljoner euro, 68 procent av Eepees totalförsäljning.

91816

Ägarkunder vid slutet av 2018 (+ 1 853)

15,3

MEUR Belöningar till ägarkunderna i Eepee år 2018

S-Bankens år 2018

3,1

Miljoner kunder

1,9

Miljoner nätbankskoder

16,8 %

Procent soliditet

7,6

Miljarder euro förvaltade medel (FIM)

5,8

Miljarder euro depositioner

11,6

Miljoner euro rörelseresultat

4,2

Miljarder euro kreditstock

2,2

Miljoner internationella betalkort

S-Banken

S-Banken är en finländsk bank, vars uppgift är att göra kundernas vardag smidigare. Detta genomför banken genom att erbjuda enkla och nyttiga lösningar för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande och placeringar samt för finansiering av anskaffningar.

S-Bankens verksamhet grundar sig på enkla produkter, snabb och aktiv betjäning, transparent prissättning, bra tillgänglighet och samarbete med handeln. S-Banken satsar kraftigt på utveckling av digitala tjänster och har som mål att producera den bästa digitala banktjänsthelheten i Finland.

Som spjutspets för de digitala tjänsterna fungerar den internationellt prisbelönta appen S-mobil, som sammanför kundrelationen till handeln och banken och LokalTapiolas försäkringar. S-Bankens
kunder har tagit S-mobil till sig, och vid slutet av år 2018 försiggick över 78 procent av den digitala kommunikationen med banken mobilt.

Två varumärken och 700 verksamhetsställen

De avgiftsfria grundläggande banktjänsterna, dvs. brukskonto, ett internationellt betalkort och bankkoder är sammantaget en kännbar förmån, som ägarkunder i S-gruppen får i sin egen bank.

S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på cirka 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet. Man kan ta ut och sätta in kontanter vid kassan på cirka ettusen av S-gruppens verksamhetsställen. S-Banken står till din tjänst på webbanken, i S-mobil och via kundtjänsten per telefon eller chatt och på sociala mediers kanaler.

S-banken betjänar sina kunder under två varumärken. Under varumärket S-Banken erbjuder den tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, placeringar och finansiering av inköp. Under varumärket FIM erbjuder den privatbankstjänster och tjänster till institutionella placerare.

Rörande bostadslån kan kunderna vända sig till S-Bankirerna, som betjänar sina kunder i de centrala tillväxtcentren. Genom distanskonferens på webben kan S-Bankirerna hjälpa sina kunder oberoende av var dessa befinner sig.

Banken ägs av SOK (37,5 procent), regionhandelslagen i S-gruppen (37,5 procent), LokalTapiola Skadeförsäkring (10 procent), LokalTapiola Livbolag (3,5 procent), LokalTapiolas regionbolag (10 procent) och Elo (1,5 procent). S-Banken har som tecken på sin inhemskhet beviljats emblemet Nyckelflaggan.

Samarbete med intressegrupper och sponsring

Eepee stödde under år 2018 kultur, idrott och samhällelig verksamhet med totalt över 0,5 miljoner euro.

Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det sydösterbottniska nätverket av högskolor, Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna i landskapet praktikantplatser, platser för inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar för yrkesexamina och andra gemensamma projekt.

Eepee samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Eepee fortsatte att stöda Stiftelsen Barnens Dag under S-gruppens landstäckande avtal.

Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Provinssi, Tangomarknaden i Seinäjoki, Ilmajoki Music Festival och Lapua Festivals.

520442 €

EURO SPONSORING OCH FINANSIELLT STÖD ÅR 2018

Principerna för Eepees miljövård

I Eepee är miljöhänsyn en del av den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet. Miljöskydd och miljörisker beaktas i all verksamhet.

Som ett led i utvecklingsstrategin för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Miljöfrågorna beaktas brett vid utformningen av investeringsplanerna för nya enheter. Eepee hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik.

Den miljömässigt ansvarskännande verksamheten förbättrar kundbetjäningen och verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ansvarighetsrapportering

Uppgifterna för 2018 om Eepees ansvar ingår i den översikt över samhällsansvar som S-gruppen offentliggör våren 2019, I översikten behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.

S-gruppen

S-gruppen är en stor finsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen i Finland. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 20 regionhandelslag och sex lokala handelslag. Medlemmarna – ägarkunderna – i handelslagen äger handelslagen, som i sin tur äger centralaffären SOK.

Syftet med S-gruppens affärsverksamhet är att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna. Gruppens mål är att överallt i Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster och ett stort verksamhetsnätverk. Kundens behov av tjänster och att underlätta i vardagen genom att tillhandahålla nyttiga tjänster och förmåner är utgångspunkten för all verksamhet.

Verksamheten grundar sig på följande värden:

  • Vi finns för kunden.
  • Vi tar ansvar för människor och miljö.
  • Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är resultatrik.

S-gruppens affärsverksamhet

S-gruppens viktigaste affärsområden är markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. S-Banken erbjuder dessutom banktjänster. Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels och många andra för finländarna välbekanta kedjor är verksamhetsställen i S-gruppen. Utom på hemmamarknaden har Prisma och Sokos Hotellen verksamhet i Ryssland och Estland.