Eepees
år

kimmo-simberg

”Vårt verksamhetsnät utvidgades med ett rekordantal helt nya enheter.”

Ett år av investeringar stärkte verksamhetsnätet

År 2019 fylldes av invigningsfestligheter. Ett antal nya och förnyade butiker tog sin plats i verksamhetsnätet, och blev väl emottagna av kundkretsen. Det visar att vi har satsat rätt i den föränderliga konkurrenssituationen.

Eepees år kan kallas ett år av investeringar – vårt verksamhetsnät fick ett rekordstort antal helt nya enheter.

I januari öppnades förnyade Rosso och helt nya restaurang Fafa’s i Seinäjoki, i april invigdes S-market Pajuluoma. En omfattande renovering av Prisma Hyllykallio inleddes på våren med handelskorridoren, där S-Banken, Emotion och Prisma frisersalong fick nya lokaler. Därnäst tog man itu med själva Prisma, som stod klar i oktober. I november öppnades åter ett nytt affärscenter i Kauhava och som slutkläm ännu S-market Kortesjärvi – i nya större lokaler, som ortens enda butik verkligen behövde.

Den egna verksamheten är i skick

År 2019 investerade Eepee totalt 16,8 miljoner euro i sitt verksamhetsnät, och under samma tid ökade personalstyrkan med ca 50 personer. Det återspeglas givetvis också i årets ekonomi. Eepees totalförsäljning var 480,2 miljoner euro och det operativa resultatet 11,6 miljoner euro.

Av de fyra affärsområdena växte markethandeln mest; i synnerhet dagligvaruhandeln lyckades utmärkt och ökade med fyra procent från föregående år. Inom resebransch- och förplägnadsverksamheten var det i synnerhet det lyckade årsslutet och lillajulssäsongen som lyste. Inom trafikbutiksverksamheten sjönk försäljningen av bränslen med 6,5 procent, men ABC-restaurangverksamheten växte med över fyra procent. Inom bilhandeln ökade satsningen på handeln med bytesbilar försäljningen av dem med nästan 30 procent.

Väderleksförhållandena stödde inte säsongerna, men försäljningen sviktade inte trots att jämförelseperioden var fjolårets heta sommar och rejäla vinter. Ideapark som öppnades i Seinäjoki i november skärpte konkurrensläget, som vi förberedde oss på med våra egna förnyelseåtgärder. Framgången under slutet av året visade att arbetet hade burit frukt.

Förnyelserna fortsätter i samma takt

VInvesteringarna fortsätter i samma takt år 2020. Om år 2019 var ett rekordår av nybyggen, är 2020 ett år av renoveringar. Enbart inom markethandeln ska sju butiker förnyas. Helt i enlighet med tidens anda investerar vi också kraftigt i matbutiken på nätet, som i vår får nya lokaler i anslutning till Prisma Hyllykallio.

Vi har bra energi. Det visar också de landstäckande kund- och personaltillfredsställelseundersökningarna i vilka våra enheter har erövrat flera tätplatser utmed året. Med en sådan attityd känns det fint att fortsätta år 2020.

Kimmo Simberg
verkställande direktör

Eepees år

Eepees satsningar på verksamhetsnätet gav utslag i form av ökad försäljning. Eepees totalförsäljning 2019 uppgick inklusive moms till 480,2 miljoner euro, en ökning med ca 8,3 miljoner euro, dvs. 1,8 procent, från föregående år. Koncernens operativa resultat sjönk till 11,6 miljoner euro från fjolårsresultatet 14,6 miljoner euro. Överskottet före skatt var 11,8 miljoner euro, föregående år 13,5 miljoner euro.

480,2

Eepees totalförsäljning år 2019

11,6

Operativa resultatet 2019

11,8

Överskottet före skatt

-3,0

Värre än i fjol

-1,7

Värre än i fjol

2019 - 480,2 MEUR0%
2018 - 471,9 MEUR0%
2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
+8,3

Bättre än i fjol

471,9

Eepees totalförsäljning år 2018

+4,5%

Bättre än i fjol

14,6

Operativa resultatet 2018

+4,1

Bättre än i fjol

13,5

Överskottet före skatt

+6,1

Lägre än förra året

2018 - 471,9 MEUR0%
2017 - 541,7 MEUR0%
2016 - 535,8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%

Koncernen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i siffror

2019 2018 2017 2016 2015
Försäljning milj.€ 480,2 471,9 541,7 535,8 533,8
Bonusförsäljning milj.€ 320,4 320,8 362,4 345,2 340,2
Andelen bonusförsäljning % 67,1 68,2 66,9 65 64
Omsättning milj.€ 395,6 387,5 444,6 438,7 437,2
Avskrivningar enligt plan milj.€ 10,4 9,8 10 9,8 9,9
Operativa resultatet milj.€ 11,6 14,6 10,5 10,5 10,1
Överskott före skatt milj.€ 11,8 13,5 7,4 10,5 9,5
Finansieringsresultat milj.€ 20,1 21,7 16,5 18,3 18,1
Direkta skatter milj.€ 2,1 2,9 2,6 2 1,9
Räkenskapsperiodens överskott efter skatt milj.€ 9,7 12 4,7 8,5 7,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 7,7 9,1 7,2 7,1 6,8
Investeringart milj.€ 16,8 18,7 10 6,8 6,3
Balansräkningens slutsumma milj.€ 188,3 190,4 197,3 198,9 202,8
Soliditet % 78,8 74 66,7 65 60
Antal ägarkunder 92 531 91 816 89 963 83 794 79 501
Ägarhushållstäckning % 74,1 73,8 73,2 72 71,2
Bonus milj. € 13,4 13,5 14 14,9 14,3
Ränta på insatsen milj. € 0,4 0,4 1,6 1,5 1,5
Utdelning av överskott milj.€ 2,1 1,4 0 0 0

Försäljning per affärsområde 2019

Markethandeln

364,0

MEUR

+11,1

MEUR (+ 3,1 %)

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

79,1

MEUR

-3,2

MEUR (- 3,8 %)

Resebransch- och bespisningsverksamheten

22,3

MEUR

-0,4

MEUR (- 1,8 %)

Bilhandeln

12,1

MEUR

+1,1

MEUR (+ 10,6 %)

Eepees servicenät 2020

Alahärmä

S-market, ABC-automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC-automatstation

Vindala

S-market, ABC-automatstation

Alajärvi

S-market, ABC-station, Hesburger

Ylihärmä

S-market, ABC-automatstation

Kauhava

S-market, ABC-station

Ylistaro

S-market, ABC-automatstation

Lappo

S-market, Sale, ABC-station

Kuortane

S-market, ABC-automatstation

Lehtimäki

S-market, ABC-automatstation

Soini

S-market, ABC-automatstation

Etseri

S-market, ABC-station

Töysä

Sale, ABC-automatstation

Alavo

S-market, ABC-station, Hesburger

Peräseinäjoki

S-market, ABC-automatstation

Seinäjoki

S-market (5 st), ABC-automatstation (2 st) och ABC-station, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Fafa's, Rosso, Hesburger, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale

Nurmo

S-market, Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Emotion, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, ABC-automatstation och ABC CarWash

Jalasjärvi

S-market, ABC-station

Kurikka

S-market, ABC-automatstation

Ilmola

S-market, ABC-station

Koskenkorva

S-market, ABC-automatstation

Jurva

S-market, ABC-automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC-station och ABC CarWash, Hesburger

Närpes

S-market, ABC-automatstation

Östermark

S-market, ABC-station och ABC CarWash

Kaskö

Sale, ABC-automatstation

Kristinestad

S-market, ABC-station, Sale, Hesburger

Bötom

Sale, ABC-automatstation

Storå

S-market, ABC-automatstation

Lapväärtti

Sale
Näytä Eepeen toimialueet

Alahärmä

S-market, ABC-automatstation

Alajärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Alavo

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Ilmola

S-market, Lähi-ABC, ABC-trafikbutiksverksamheten

Storå

S-market, ABC automatstation

Jalasjärvi

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten

Jurva

S-market,
 ABC-automatstation

Bötom

Sale,
 ABC-automatstation

Kaskö

Sale,
 ABC-automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC-trafikbutiksverksamheten, ABC-CarWash, Hesburger

Kauhava

S-market, ABC-automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC-automatstation

Koskenkorva

S-market, ABC-automatstation

Kuortane

S-market, ABC-automatstation

Kurikka

S-market, ABC-automatstation

Kristinestad

S-market, Lähi-ABC, Hesburger

Lappo

S-market, Sale,
 Lähi-ABC

Lapväärtti

Sale

Lehtimäki

S-market, ABC-automatstation

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, S-market, ABC-automatstation och ABC-CarWash

Närpes

S-market, ABC-automatstation

Peräseinäjoki

S-market, ABC-automatstation

Seinäjoki

S-market (5 st), ABC-automatstation och trafikbutiksverksamheten, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Fafa’s, Rosso, Hesburger, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale (2 st)

Soini

Sale,
 ABC-automatstation

Storå

S-market,
 ABC-automatstation

Östermark

S-market,
 Lähi-ABC, ABC-CarWash

Töysä

Sale,
 ABC-automatstation

Ylihärmä

S-market, ABC-automatstation

Ylistaro

S-market, ABC automatstation

Vindala

S-market, ABC-automatstation

Etseri

S-market, Lähi-ABC

VERKSAMHETSIDÉ


Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet

ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner
åt sina ägarkunder.

VISION

Våra ägarkunders favorit
– Överlägsen nytta och den bästa
betjäningen i den egna butiken.

VÄRDERINGAR

Vår verksamhet styrs av värderingar
grundade på kooperation.

En arbetsplats som bryr sig uppmuntrar till utveckling

Eepee är en inspirerande arbetsplats för att man här bryr sig om, uppskattar och uppmuntrar sina arbetskamrater. Företaget bidrar genom att stöda chefsarbetet och satsa på välbefinnande i arbetet.

År 2019 tog Eepee bronsplatsen bland stora organisationer i en jämförelse mellan de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland.

Erkännandet grundar sig på personalenkäter som undersökningsföretaget Eezy Spirit Oy har genomfört i hundratals organisationer i Finland. De mest inspirerande arbetsplatserna har en engagerad personal, som har tagit till sig företagets värderingar och som är redo att ta i lite extra för att nå för organisationen viktiga målsättningar.

I Eepee anser man att bra samarbete och förtroende mellan personal, chefer, ledning och stödfunktioner är det allra viktigaste. Det här har man medvetet satsat på i den här arbetsgemenskap över 1 200 medlemmar; mår personalen bra, återspeglas det direkt i kundtillfredsställelsen.

1203

Eepeeanställda vid slutet av år 2019

915

fast anställda

31 %

personer med fast anställning av vilka på heltid

50 nya arbetsplatser

Eepee är landskapets största arbetsgivare inom servicebranschen. Vid slutet av år 2019 sysselsatte vi 1 203 personer. Personalstyrkan växte med 50 personer; tillväxten kom i och med att nya enheter såsom S-market Pajuluoma och ABC Kauhava öppnades.

Tillgången på kompetenta proffs är ett livsvillkor för Eepee, och största delen av våra framtida anställda utbildas vid yrkesläroanstalter. Därför är det också värdefullt att samarbeta med läroanstalter och att stärka samarbetet.

Hundratals unga i vårt landskap får sin första kontakt med vårt handelslag – och t.o.m. arbetslivet – under praoperioder, inlärnings- eller praktikperioder eller som sommaranställda vid Eepees verksamhetsställen.

377

Sommaren 2019 säsongsanställda

353

Sommaren 2019 praktikanter

Många olika karriärstegar

S-gruppens verksamhetsställen på olika håll i landskapet erbjuder många alternativ för personer som byter hemort, arbetsuppgift eller t.o.m. bransch. En del av personalen kommer till Eepee för en kort tid, t.ex. för att jobba under studietiden. Andra stannar längre och gör karriär hos oss. Eepee förhåller sig positivt till möjliggöra och stöda bägge sätten.
Eepee ombesörjer aktivt också personalen kompetens och dess utveckling. Det är viktigt i en organisation som Eepee, där olika kundtjänstrelaterade uppgifter har en framträdande roll. Genom att stöda utbildningssträvandena vill man bl.a. främja ork i arbetet.

Projekten som anknyter till bl.a. ibruktagandet av olika system och verksamhetsmodeller och som startats upp under året kommer att ha stor inverkan på behovet av personalutbildning år 2020. Inom utbildningarna utnyttjas utom traditionell utbildning online och i klassrum också i stor utsträckning nya elektroniska kanaler.

S-gruppens nya personaladministrationssystem togs i bruk i Eepee vid slutet av året. Systemet, som fungerar enligt självbetjäningsprincipen, ökar verksamhetens transparens: var och en kan följa upp sina egna uppgifter om anställningen och andra personuppgifter och utnyttja systemets andra egenskaper.

Ägarkundsrelationen

Vid slutet av år 2019 hade Eepee 92 531 ägarkunder. Antalet ökade med 715 under året, och hushållstäckningen inom verksamhetsområdet steg till över 74 procent.

Ägarkunderna i Eepee belönades under året med totalt 16,3 miljoner euro, i genomsnitt 176 euro per medlem. Ägarkunderna i Eepee samlade 13,4 miljoner euro i Bonus och 0,3 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade handelslaget ut 2,1 miljoner euro som utdelning av överskott och 0,4 miljoner euro ränta på andelskapitalet. Bonusförsäljningen till ägarkunder uppgick till 320 miljoner euro, 67 procent av Eepees totalförsäljning.

92531

Ägarkunder vid slutet av 2019 (+715)

16,3

MEUR Ägarkunderna i Eepee belönades år 2019

S-Bankens år 2018

3,0

Miljoner kunder

2,3

Miljoner internationella betalkort

5,9

Miljarder i depositioner

S-Banken

År 2019 uppgick S-Bankens intäkter till 168,1 miljoner euro (153,1) och rörelsevinst till 29,0 miljoner euro (17,1). Vid slutet av året var depositionsstocken 5,9 (5,8) miljarder euro och kreditstocken 4,8 (4,2) miljarder euro. Tillgångarna som förvaltas uppgick till 9,1 (7,6) miljarder euro.

Vid slutet av år 2019 hade S-Banken 3,0 miljoner kunder. De hade ca 2,3 miljoner internationella betalkort. Över 2,0 miljoner kunder hade vid slutet av året tagit i bruk bankens bankkoder med vilka man kan använda webbanken och S-mobil.

I april publicerades en ny version av appen S-mobil, som förenar S-Bankens och S-gruppens tjänster. Appen har redan över en miljon användare, och vid slutet av år 2019 gjordes 89 procent av alla inloggningar på S-Bankens elektroniska tjänster i S-mobil.

S-Banken backas upp av en stark kooperativ värdevärld. Under våren bedömde finländarna i den största europeiska hållbarhetsenkäten för sjunde gången i följd att S-Banken var den ansvarsfullaste banken i Finland.

S- Banken ägs av SOK (37,5 %), regionahandelslagen i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola Skadeförsäkring (10 %), LokalTapiola Livbolag (3,5 %), LokalTapiolas regionbolag (10 %) och Elo (1,5 %).

Samarbete med intressegrupper och sponsring

Eepee stödde under år 2019 kultur, idrott och samhällelig verksamhet med totalt närmare 0,4 miljoner euro.

Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det sydösterbottniska nätverket av högskolor, Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna i landskapet praktikantplatser, platser för inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar för yrkesexamina och andra gemensamma projekt.

Eepee samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Eepee fortsatte att stöda Stiftelsen Barnens Dag under S-gruppens landstäckande avtal.

Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Provinssi, Tangomarknaden i Seinäjoki, Ilmajoki Music Festival och Lapua Festivals.

394659 €

EURO SPONSORING OCH FINANSIELLT STÖD ÅR 2019

En motiverad personal är en god grogrund för ansvarsfullhet

Eepees ansvarsfullhet har sina rötter i personalens och kundernas välstånd. Då personalen är motiverad att agera ansvarsfullt till vardags, genomsyrar det hela organisationen på 1 200 personer. Ansvarsfullheten har hos oss blivit en inarbetad, etiskt högtstående verksamhetskultur, som styr våra val med miljön i åtanke.

Arbete för landskapets bästa

Vi är den största arbetsgivaren inom servicebranschen i landskapet. I god laganda och genom att utbilda personalen kan vi påverka kundupplevelsen i positiv riktning. Vi är i tiden, och har sådan verksamhet att kunderna kan välja så ansvarsfullt producerade produkter som möjligt.

Vi prioriterar närproducerade produkter och ser till att också våra samarbetspartner har förbundit sig till principerna för ansvarsfull verksamhet. Samarbetet med företagare i det egna landskapet ger logistiska inbesparingar och ökar det regionala välståndet – liksom också vårt täta verksamhetsnät, som också täcker mindre orter.

Gärningar för klimatets bästa

I Eepee och hela S-gruppen har man redan länge beaktat verksamhetens miljökonsekvenser. S-gruppens klimatkampanj “Iso juttu” (Stor sak) är ett nytt konkret initiativ med syfte att i samarbete med S-gruppens partnerföretag minska utsläppen av växthusgaser med en miljon ton fram till år 2030.

Som ett led i för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Vi har t.ex. låtit installera solpaneler i alla nya affärsfastigheter. Dessutom moderniserar vi kylinventarier och belysning och utnyttjar effektiva automatik för ventilation och andra fastighetsfunktioner.

Resultatet återförs till ägarkunderna

Genom att investera i ren energi kan vi minska utsläppen av koldioxid. Matsvinnet har minskats t.ex. genom kvällsrea på livsmedel och distribution av mat. Vi hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik.

Vår ansvarsfulla verksamhet gynnar både människorna, miljön och affärsverksamheten. Det goda som tjänats in med kostnadseffektivitet kommer åter det stora hela till godo då resultatet i bästa kooperativa anda används till att belöna kunderna och investera i det egna landskapet.

Ansvarighetsrapportering

Uppgifterna för 2019 om Eepees ansvar ingår i den översikt över samhällsansvar som S-gruppen offentliggör våren 2020, I översikten behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.

S-gruppen

S-gruppen är en stor finsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen i Finland. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 19 regionhandelslag och sex lokala handelslag. Medlemmarna – ägarkunderna – i handelslagen äger handelslagen, som i sin tur äger centralaffären SOK.

Gruppens mål är att överallt i Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster och ett stort verksamhetsnätverk. Kundens behov av tjänster och att underlätta i vardagen genom att tillhandahålla nyttiga tjänster och förmåner är utgångspunkten för all verksamhet.

S-gruppens mission: “Vi gör tillsammans en bättre plats att leva i”.

S-gruppens vision är åter: “Oövervinnelig nytta och bekvämt handlande i den egna butiken”.

Värderingarna som styr vår verksamhet:

  • Vi finns för kunden.
  • Vi tar ansvar för människor och miljön.
  • Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är resultatrik.

S-gruppens affärsverksamhet

S-gruppens viktigaste affärsområden är markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. S-Banken erbjuder dessutom banktjänster.

Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels och många andra för finländarna välbekanta kedjor är verksamhetsställen i S-gruppen. Utom på hemmamarknaden har Prisma och Sokos Hotellen verksamhet i Ryssland och Estland.