Eepees år

”Vid slutet av året hade Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 83 794 ägarkunder, dvs. 72 procent av privathushållen inom vårt verksamhetsområde.”

Närmare kunden

Under loppet av år 2016 har vi i enlighet med vår strategi fortsatt att utveckla alla affärsområden. Vårt mål är att våra tjänster ska vara allt närmare våra kunder.

Eepees totalförsäljning uppgick till 535,8 miljoner euro och ökade med ca två miljoner euro från föregående år. Den goda utvecklingen är en följd av de efter avregleringen av öppettiderna ökade kundmängderna i synnerhet inom markethandeln. Under året som gott gjordes 13,8 miljoner inköp inom matvaru- och dagligvaruhandeln, närmare en miljon fler än 2015.

Det operativa resultatet förbättrades med 0,4 miljoner euro från föregående år till 10,5 miljoner euro. Med beaktande av att året var förlustbringande inom järnhandeln var resultatet bra. Markethandelns verksamhet har effektiviserats tack vare den förbättrade omsättningshastigheten och det minskade svinnet som följt av de ökade kundmängderna. Också besparingarna som nåtts i den egna verksamheten, främst inom kostnaderna för marknadsföring och fastigheter, har bidragit till den positiva resultatutvecklingen. Vi inledde vid början av år 2017 ett samarbete enligt beställar-producentmodellen med SOK Kiinteistöässä. Koncentrationen av expertisen hjälper oss att vidareutveckla bl.a. våra affärsfastigheters energieffektivitet, i vilken vi, som ett led i utvecklandet av vårt verksamhetsnät, har gjort betydande investeringar under de senaste åren. År 2016 uppgick våra investeringar till totalt 6,8 miljoner euro.

Utom antalet kunder har också antalet ägarkunder i handelslaget ökat under det senaste året. Vid slutet av året hade Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 83 794 ägarkunder, dvs. 72 procent av privathushållen inom vårt verksamhetsområde. Genom att koncentrera inköpen samlade ägarkunderna i Eepee 14,9 miljoner euro i Bonus och 0,2 miljoner euro i betalningssättsförmån. Dessutom betalade Eepee 1,5 miljoner euro i ränta på andelskapitalet.

Utom avregleringen av markethandelns öppettider har också reformerna inom våra andra verksamhetsområden gett ägarkunderna flex i vardagen. Också våra restauranger i anknytning till marketverksamhetsställen och köpcenter har förlängt sina öppettider. Inom trafikbutiksverksamheten svarar våra nya Lähi ABC!-enheter på den lokala efterfrågan med sitt anpassade utbud. Tjänsterna för lantbruks-, spannmåls, järn- och trädgårdshandelns kunder utvecklas nu i ett separat aktiebolag, Eepee Agri. Lantbruket i Finland har ställts inför stora utmaningar. Gårdarnas ansträngda ekonomi och den försämrade lönsamheten syns direkt i lantbrukshandeln. Ess Autotalos med verkstadsbesiktningstjänster utvidgade utbud har åter breddas vid början av år 2017, då vi öppnade en helt ny ABC CarWash-tvättlinje med anknutna underhållstjänster.

Färsk statistik har börjat visa tecken på att Finlands ekonomi håller på att förbättras, men tillväxten under de följande åren kommer fortsättningsvis att vara svag. Trots att konsumenterna litar på att deras egen ekonomi utvecklas positivt, ökar köpkraften inte utan skattesänkningar. Allra bäst förbereder vi oss på detta och de kommande åren genom att i Eepee tillsammans se till att det känns bra att både jobba och handla hos oss. Gör vi det, tar vi samtidigt också hand om konkurrenskraften och lönsamheten.

Jag tackar å det varmaste Eepees personal, förvaltning, samarbetspartner och ägarkunder. Låt oss tillsammans fortsätta utveckla Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa för regionens bästa.

Kimmo Simberg
verkställande direktör

Eepees år 2016

Eepee-koncernens totalförsäljning uppgick år 2016 till 535,8 miljoner euro, en ökning med sa två miljoner euro från föregående år. Det operativa resultatet förbättrades med 1,1 miljon euro till 10,5 miljoner euro och överskottet före skatt ökade med ca en miljon euro till totalt 10,5 miljoner euro.

535,8

Eepees totalförsäljning år 2016

10,5

Operativa resultatet 2016

10,5

Överskottet före skatt

+0,4

Bättre än i fjol

+1,0

Bättre än i fjol

2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%
2012 - 561,7 MEUR0%
+2,0

Bättre än i fjol

535,8

Eepees totalförsäljning år 2016

+2,0

Bättre än i fjol

10,5

Operativa resultatet 2016

+0,4

Bättre än i fjol

10,5

Överskottet före skatt

+1,0

Bättre än i fjol

2016 - 535.8 MEUR0%
2015 - 533,8 MEUR0%
2014 - 560,4 MEUR0%
2013 - 564,1 MEUR0%
2012 - 561,7 MEUR0%

Koncernen Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa i siffror 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Försäljning milj. € 535,8 533,8 560,4 564,1 561,7 531,9
Bonusförsäljning 345,2 340,2 353,2 355,4 353,5 326,5
Andelen bonusförsäljning % 65 64 63 63 63 61,5
Omsättning milj. € 438,7 437,2 458,6 462,4 463 438,9
Avskrivningar enligt plan milj. € 9,8 10,5 10,2 10 9,7 9,2
Överskott före skatt milj. € 10,5 9,5 9 6,6 8 10,7
Finansieringsresultat milj. € 18,3 18,1 17,3 15,6 15,9 17,5
Direkta skatter milj. € 2,0 1,9 1,8 1,0 1,9 2,6
Räkenskapsperiodens överskott milj. € 8,5 7,6 7,1 5,6 6,1 8,1
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,1 6,8 6,3 4,9 6,2 8,2
Investeringar milj.€ 6,8 6,3 7,8 16,8 10,7 23
Balansräkningens slutsumma milj.€ 198,9 202,8 205,6 209,8 210,6 212,8
Soliditet, % 65 60,0 56,1 52 49,6 46,6
Antal ägarkunder 83 794 79 501 75 558 72 712 69 506 66 748
Ägarhushållstäckning % 72,4 71,2 70,1 69,7 68 67
Bonus milj. € 14,9 14,3 14,4 14,4 14,1 12,9
Ränta på insatsen milj. € 1,5 1,5 1 1,3 1,3 1,2
Personal 1333 1312 1336 1296 1292 1251

Försäljning per affärsområde

Markethandeln

332,2

MEUR

+13,7

MEUR (+ 4,3 %)

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

75,2

MEUR

-6,1

MEUR (- 7,5 %)

Resebransch- och bespisningsverksamheten

23,6

MEUR

+1,1

MEUR (+ 5,0 %)

Bilhandeln

9,2

MEUR

-1,1

MEUR (- 10,6 %)

Lantbruks- och järnhandeln

94,0

MEUR

-5,6

MEUR (- 5,6 %)

Eepees verksamhetsområdet

Alahärmä

S-market, ABC automatstation, Ässän Kaffila, Hesburger

Kortesjärvi

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri

Vindala

S-market, ABC automatstation

Alajärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Ylihärmä

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri, Multasormi

Kauhava

S-market, ABC automatstation

Ylistaro

S-market

Lappo

S-market, Sale,
ABC trafikbutiksverksamheten, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Kuortane

S-market, ABC automatstation

Lehtimäki

S-market, ABC automatstation

Soini

S-market, ABC automatstation

Etseri

S-market, ABC automatstation

Töysä

Sale, ABC automatstation

Alavo

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri

Peräseinäjoki

S-market, ABC automatstation

Seinäjoki

S-market (4 st), ABC automatstation och trafikbutiksverksamheten, Fransmanni, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Coffee House, Rosso, Hesburger (2 st), Emotion, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Eepee Agri, Multasormi, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, Sale, ABC automatstation och CarWash

Jalasjärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, Multasormi

Kurikka

S-market, ABC automatstation

Ilmola

S-market (2 st), ABC trafikbutiksverksamheten och automatstation, Eepee Agri, Multasormi

Jurva

S-market, ABC automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten och Car Wash, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Närpes

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Östermark

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten och Car- Wash, Eepee Agri, Multasormi

Kaskö

Sale, ABC automatstation

Kristinestad

S-market

Bötom

Sale, ABC automatstation

Storå

S-market, ABC automatstation

Lapväärtti

Sale, ABC automatstation
Visa Eepees verksamhetsområdet

Alahärmä

S-market, ABC automatstation, Ässän Kaffila, Hesburger

Alajärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Alavo

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri

Ilmola

S-market (2 st), ABC trafikbutiksverksamheten och automatstation, Eepee Agri, Multasormi

Storå

S-market, ABC automatstation

Jalasjärvi

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten, Hesburger, Eepee Agri, Multasormi

Jurva

S-market,
ABC automatstation

Bötom

Sale,
ABC automatstation

Kaskö

Sale,
ABC automatstation

Kauhajoki

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten och Car Wash, Hesburger, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Kauhava

S-market, ABC automatstation

Kortesjärvi

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri

Kuortane

S-market, ABC automatstation

Kurikka

S-market, ABC automatstation

Kristinestad

S-market

Lappo

S-market, Sale,
ABC trafikbutiksverksamheten, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Lapväärtti

Sale, ABC trafikbutiksverksamheten

Lehtimäki

S-market, ABC automatstation

Nurmo

Prisma, Prisma Parturi-Kampaamo, Eepee Agri, Multasormi, Pizza Buffa, Presso, Hesburger, SpiceIce, S-Etuhuolto, Ess Autotalo, Ess Katsastus, Sale, ABC automatstation och CarWash

Närpes

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri, S-Rauta, Multasormi

Peräseinäjoki

S-market, ABC automatstation

Seinäjoki

S-market (4 st), ABC automatstation och trafikbutiksverksamheten, Fransmanni, Pub Wilson, Lakeus Matador, Amarillo, Coffee House, Rosso, Hesburger (2 st), Emotion, Karma, Sokos Hotel Lakeus och Vaakuna, Sale

Soini

Sale,
ABC automatstation

Östermark

S-market,
ABC trafikbutiksverksamheten och Car- Wash, Eepee Agri, Multasormi

Töysä

Sale,
ABC automatstation

Ylihärmä

S-market, ABC automatstation, Eepee Agri, Multasormi

Ylistaro

S-market

Vindala

S-market, ABC automatstation

Etseri

S-market, ABC trafikbutiksverksamheten

VERKSAMHETSIDE


Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet

ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner
åt sina ägarkunder.

VISION:


Alla våra ägarkunders första val

– Överlägsen nytta och mångsidig
etjäning i deras egen butik.

VÄRDERINGAR


Vår verksamhet styrs av värderingar grundade på kooperation.

Kundorientering


Vi är till för våra kunder och utvecklar vårt tjänsteutbud

enligt våra ägarkunders följas.

Utveckling


Vi utvecklar och förnyar vår verksamhet med tanke på kommande ändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Regional anknytning


Vi verkar regionalt och tar beslut med vårt verksamhetsområde som utgångspunkt.

Resultatorientering


Vår verksamhet är lönsam, och vi använder resultatet till förmån för våra ägarkunder.

Ansvar


Vi arbetar ansvarsfullt, med hänsyn till människan och miljön.

Personalen

Vi skapar vår egen butik tillsammans.

I februari 2016 premierades Eepee som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser. I jämförelsen som utfördes av undersökningsföretaget Corporate Spirit – som också delade ut erkännandena – deltar varje år ca 100 000 anställda vid olika företag. Endast ca 6 procent av arbetsplatserna som bedöms, når Eepees klassificering, AAA. Att en arbetsplats är inspirerande har också stor betydelse, inte endast för personalen utan också för rekryteringen av nya proffs, som borgar för dess fortsatta framgång. Den positiva bild av arbetsgivaren som personalen upplever är ett starkt budskap till arbetssökande om en eftersträvansvärd arbetsplats.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa uppskattas som arbetsgivare bl.a. på grund av den goda atmosfären, det högklassiga chefsarbetet och personalutbildningen. Eepee erbjuder en modern och framåtgående arbetsmiljö med förmåner som en stor arbetsgivare kan ge. Eepees motto är: vi skapar vår egen butik tillsammans. Hos oss uppskattar alla varandras arbetsinsats, bryr sig om och rar hand om det egna och kollegans välbefinnande på arbetet. Detta uttrycks som en samhörighet, som via arbetstillfredsställelsen också avspeglas inom såväl kundtillfredsställelse som resultat.

1251

Vid slutet av året hade Eepee 1251 anställda

946

Av hela personalen var antalet fast anställda 946 personer

35 %

Av de fasta anställningarna var 35 % på heltid

Samarbetet med läroanstalter står högt i kurs i Eepee. Vi är den största enskilda arbetsgivaren inom servicebranschen i hela landskapet, och det är viktigt att vi har tillgång till kunniga proffs. Största delen av våra framtida eepeeanställda utbildas vid yrkesläroanstalter. Därför ville vi vara huvudsponsor för Mästare-tävlingarna som arrangerades i maj 2016 i Seinäjoki. I detta FM i yrkesskicklighet deltar varje år ca fyrahundra unga yrkesstuderande, som tävlar i totalt 43 olika grenar. Mästarsamarbetet och samarbetet med läroanstalter över huvud taget, är för Eepee en investering i framtida unga och kunniga proffs. Många unga i vårt landskap får sin första kontakt med vårt handelslag, och arbetslivet, under praoperioder hos oss eller i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna. Eepee erbjuder varje år hundratals unga tillfällen till inlärning i arbetet och praktikplatser. Sommarsäsongen 2016 anställde Eepee 236 säsongarbetare och 600 sommarpraktikanter.

600

Säsongarbetare sommarsäsongen 2016

236

Sommarpraktikanter sommarsäsongen 2016

Under år 2016 lyfte vi i vår personaltidning eepeeläinen fram berättelser om karriärer som fötts ur intern rörlighet. Vi uppmuntrar aktivt våra anställda att söka sig till arbetsuppgifter utanför det egna verksamhetsstället, t.ex. till andra marketenheter, till andra kedjor, till och med till andra affärsområden. Intern rörlighet, byte av arbetsuppgifter, skapar kunnande och både breddar och fördjupar yrkesskickligheten. Gediget kunnande och grepp om helheter är grunden också för karriärens utveckling inom Eepee.

Från början av år 2017 har vi erbjudit alla eepeeanställda tjänsten SporttiPassi för underhåll och förbättrande av den personliga arbetshälsan. Med den här mobilappen kan de anställda skaffa sig täckande och mångsidigt urval sport- och motionstjänster. Det är viktigt att också fysiken är i skick om vi ska orka sköta jobbet både nu och i framtiden.

Ägarkundsrelationen

Vid slutet av året uppgick antalet ägarkunder i Eepee till 83 794 (+4 293). Av alla hushåll inom verksamhetsområdet var över 72 procent ägarkunder. Bonusförsäljningens andel av Eepees totalförsäljning var 345,2 miljoner euro, dvs. 65 procent.

Eepee belönade sina ägarkunder med i genomsnitt 204 euro per ägarkundshushåll (2015: 206 euro). Ägarkunderna fick totalt 0,2 miljoner euro betalningssättsförmån för sina inköp. Ränta på andelskapitalet betalades totalt 1,5 miljoner euro Ägarkunderna fick totalt 14,9 miljoner euro i Bonus för sina inköp, en ökning med 0,6 miljoner euro (4 %) från föregående år.

83794

Vid slutet av året uppgick antalet ägarkunder i Eepee till 83 794 (+4 293)

14,9

Ägarkunderna fick totalt 14,9 miljoner euro i Bonus

25000

överförde tillsammans med sitt lönekonto sin huvudsakliga bankrelation till S-Banken

S-Banken

S-Banken är en finländsk bank, vars produktsortiment består av bruks- och sparkonton, konsumtionskrediter, bostadslån och andra krediter med säkerhet, internationella betalkort samt en webbank och en mobilbank. S-Banken-koncernens fonder och förmögenhetsförvaltningstjänster produceras av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder på över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet.

Ett brukskonto, ett internationellt betalkort och bankkoder för elektroniska tjänster är en kännbar förmån, som S-gruppens ägarkunder får från sin egen bank utan års- eller månadsavgifter. S-banken har som målsättning att producera den bästa digitala banktjänstsupplevelsen i Finland Som spjutspets för de digitala tjänsterna fungerar S-mobil, en app som knyter kundrelationen med handeln och banken till mobilen eller pekplattan.

År 2016 fick S-Banken över 130 000 nya kunder och 25 000 kunder överförde tillsammans med sitt lönekonto sin huvudsakliga bankrelation till S-Banken. Vid slutet av år 2016 hade S-Banken över 2,9 miljoner kunder, som kunde utnyttja bankens avgiftsfria grundläggande banktjänster. De förfogade över totalt 1,9 miljoner Visakort utställda av S-Banken. Över 1,7 miljoner kunder hade vid slutet av året tagit i bruk bankens bankkoder med vilka man kan använda webbanken och S-mobil. Till och med slutet av år 2016 hade S-mobil laddats ned i närmare en miljon telefoner eller pekplattor.

Vid slutet av året var den totala depositionsstocken i S-Banken 4 547 miljoner euro och kreditstocken 3 492 miljoner euro. S-Banken ägs av SOK-koncernen (37,5 %), regionhandelslagen i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %). S-Banken har som tecken på sin inhemskhet beviljats emblemet Nyckelflaggan.

Samarbete med intressegrupper och sponsring

År 2016 använde Eepee totalt 669 4397 euro på sponsring och ekonomiskt stöd. Eepee stödde kultur, idrott och samhällelig verksamhet med 498 230 euro. På samarbete med högskolor, medlemsavgifter och donationer använde vi 171 167 euro.

Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det sydösterbottniska nätverket av högskolor, Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna i landskapet praktikantplatser, platser för inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar för yrkesexamina och andra gemensamma projekt. Åren 2014–2016 deltog Eepee i Företagsbyn i Österbottens verksamhet, och var huvudsponsor för Mästare-tävlingarna som arrangeras i maj 2016 i Seinäjoki.

Eepee samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Eepee och Finlands Röda Kors distrikt Västra Finland fortsatte samarbetet som bedrivs under det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och Finlands Röda Kors. Likaså fortsatte samarbetet med Mannerheims Barnskyddsförbund som en del av det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och MLL. Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Tangomarknaden, Ilmajoki Music Festival och Lapua Festivals.

669397€

På sponsring och ekonomiskt stöd i år 2016

Principerna för Eepees miljövård

I Eepee är miljöhänsyn en del av det vardaglig arbetet och utvecklingsarbetet. Miljöskydd och miljörisker beaktas i all verksamhet.

Som ett led i utvecklingsstrategin för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Miljöfrågorna beaktas brett vid utformningen av investeringsplanerna för nya enheter. Eepee hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik.

Den miljömässigt ansvarskännande verksamheten förbättrar kundbetjäningen och verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ansvarsrapporteringen

Uppgifterna för 2016 om Eepees ansvar ingår i den översikt över samhällsansvar som S-gruppen offentliggör mot slutet av våren 2017. I rapporten behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.

S-gruppen

S-gruppen är en stor finsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen i Finland. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 20 regionhandelslag och sju lokala handelslag. Medlemmarna – ägarkunderna – i handelslagen äger handelslagen, som i sin tur äger centralaffären SOK.

Syftet med S-gruppens affärsverksamhet är att producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna. Gruppens mål är att överallt i Finland erbjuda sina ägarkunder mångsidiga tjänster och ett stort verksamhetsnätverk. Kundens behov av tjänster och att underlätta i vardagen genom att tillhandahålla nyttiga tjänster och förmåner är utgångspunkten för all verksamhet.

Verksamheten grundar sig på följande värden:

  • Vi finns för kunden.
  • Vi tar ansvar för människor och miljön.
  • Vi förnyar ständigt vår verksamhet.
  • Vår verksamhet är resultatrik.

S-gruppens affärsverksamhet

S-gruppens viktigaste affärsområden är markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, järnhandel, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel samt resebransch- och bespisningsverksamhet. S-Banken erbjuder dessutom banktjänster. Prisma, S-market, Sale, ABC, Sokos Hotels och många andra för finländarna välbekanta kedjor är verksamhetsställen i S-gruppen.

Utom på hemmamarknaden driver S-gruppen också affärsverksamhet i Ryssland och de baltiska länderna. Det finns Prismaenheter i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Sokos Hotellen har enheter i både S:t Petersburg och Tallinn.